Elektrikerförbundet ville få uppsägningarna ogiltigförklarade – men AD gick på arbetsgivarens linje. Facket anser att det är ”stötande” att det per automatik går säga upp folk så fort ett avtal löper ut. De nio elektrikerna är nu uppsagda, men har fått en visstidsanställning som går ut den sista januari i den nya organisationen.

Under försommaren var det oklart om ISS skulle vinna upphandlingen om servicejobb på Forsmarks kärnkraftverk igen. Kontraktet man hade skulle löpa ut vid årsskiftet. Därför sade ISS upp samtlig personal, däribland nio elektriker, på grund av arbetsbrist.

Elektrikerna, och deras fackförbund Elektrikerförbundet, ansåg att det var orimligt att säga upp ”för säkerhets skull”, vilket Arbetet har berättat tidigare. Facket ansåg att det inte handlade om någon faktisk arbetsbrist. Och stämde ISS till Arbetsdomstolen (AD).

”Det vore stötande om den omständigheten att ett entreprenadavtal löper ut med automatik skulle medföra att det är uppenbart att det föreligger saklig grund för uppsägning”. Så skriver Annika Ewerblad, jurist vid LO-TCO Rättsskydd, i sin argumentation till AD.

Domstolen har nu fattat ett så kallat interimistiskt beslut i frågan. Det görs när det finns tidsaspekter att ta hänsyn till vid uppsägningar. Här vill arbetsgivaren ISS få klarhet i om de kunde säga upp elektrikerna, eftersom flera av dem hade jobbat länge och därmed hade långa uppsägningstider.

Domstolens beslut är att ISS hade rätt att säga upp elektrikerna. AD anser inte att det är rätt att kräva att ISS väntar tills det står klart om man vinner upphandlingen eller ej, eftersom deras uppsägningstiderna då skulle fortsätta när bolaget eventuellt förlorat kontraktet. Enligt praxis får arbetsgivaren utgå från behovet av personal vid uppsägningstidens slut, resonerar domstolen.

I höstas stod det klart att ISS återigen vann upphandlingen. Bolaget organiserar nu om verksamheten. De nio elektrikerna har för tillfället fått visstidsanställningar på Forsmark som löper månaden ut. Hur det blir sedan vet ingen i dagsläget.

Elektrikerförbundet förhandlar just nu både lokalt och centralt om villkoren framöver. Parterna är inte överens om flera saker. ISS vill bland annat byta kollektivavtal från installationsavtalet till Fastighets avtal.

När det gäller AD:s beslut om uppsägningar har Elektrikerförbundet valt att gå vidare. Ett intermistiskt beslut ger utrymme att lägga ner fallet, eller fortsätta förhandlingarna. I morgon, onsdag, träffas parterna igen.

Forsmark ägs av det statliga bolaget Vattenfall. Och det är Vattenfall som sköter upphandlingen med ISS, som sedan 2006 stått för serviceentreprenaden.