Stadiumbygge inför OS i Sotji.

Foto: Tobias Röstlund

Stadiumbygge inför OS i Sotji.

 

LO vill ha vinter-OS i Sverige år 2022. Facket och Sveriges olympiska kommitté har slutit ett samarbetsavtal vars syfte är att stora idrottsevenemang ska bygga på mänskliga rättigheter och bra arbetsförhållanden för dem som jobbar med arrangemangen.

– Vi är för att OS ordnas i Stockholm och Åre under förutsättning att arenorna kan byggas till rimliga kostnader. Om det funkar så är OS bra för Stockholm och Åre. Det skulle ge högre tillväxt, tidigareläggande av infrastruktursatsningar och nya bostäder. Dessutom är det kul med OS, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Samarbetsavtalet är undertecknat av LO:s ordförande och Stefan Lindeberg, ordförande för SOK – Sveriges olympiska kommitté. Det innebär att de två organisationerna ska verka för att OS i Stockholm genomförs på ett sätt som långsiktigt hållbart ur klimat- och miljösynpunkt. Och att FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner ska ligga till grund för idrottstävlingen. Dessutom ska LO och SOK verka för att det är svenska kollektivavtal som gäller på alla jobb som görs i Sverige inför och under ett OS.

En ansökan är på gång och det är SOK och de berörda kommunerna – Åre, Stockholm, Huddinge, Botkyrka och Solna – som jobbar med den. 14 mars ska den första ansökan vara inne hos IOK – Internationella olympiska kommittén. Stockholm-Åre konkurrerar bland annat med Peking i Kina, Krakow i Polen och Oslo om vinter-OS år 2022.

– Sverige har aldrig haft ett vinter-OS. Jag tror vi kan göra ett attraktivt erbjudande med järnkoll på miljö och hållbarhet till en rimlig kostnad, säger Stefan Lindeberg, SOK:s ordförande.

Han säger att SOK samarbetar med LO för att det är viktigt med bra arbetsvillkor och bra arbetarskydd.

– LO kan tillföra kompetens så att vi hamnar rätt. LO kan regelverken och kan metoder för arbetsprocesserna, säger SOK:s ordförande.

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson berättar att den fackliga internationalen, IFS, är glada över LO:s samarbetsavtal med SOK och använder det för att starta en diskussion med IOK – Internationella olympiska kommittén.

– Jag tror att vårt samarbetsavtal med SOK är den bästa marknadsföringen av ett OS i Stockholm och Åre, säger Karl-Petter Thorwaldsson.