Krukväxter kan förpesta luften, befarar myndigheter i Åbo, och förbjuder dylika i skolorna.

Förklaringen som anges är att myllan växterna är planterade i kan innehålla mögel. I samband med att växten vattnas så bildas det mikrober, däribland eventuellt mögel, hävdar den finländska stadens fastighetsaffärsverk och utbildningsnämnd, som kommit med ordern om förbud för att minimera problem med luften i byggnader de ansvarar för, skriver Turun Sanomat.

Vid första bästa klagomål om luftkvalitet kommer krukväxter att bannlysas också från stadens övriga lokaler, heter det. En del av skolorna i Åbo har ersatt växterna med sådana som inte planteras i jord. Lösningen kan vara växtväggar och så kallad hydroponisk odling.