Hur har du det på jobbet? Vill du att hela världen ska se det?

Lantbrukare som tagit en bra bild av sig själva – en selfie, eller i det här fallet en felfie, farmer’s selfie – publicerar sig här. Rekommenderas inte bara för den som vill se bönder, utan även för den som gillar kor och andra jordbruksinvånare.

Det började som en tävling i en irländsk lantbrukstidning, men sajten drivs nu av en brittisk bondson.