”Billig utländsk arbetskraft dumpar arbetsvillkoren i åkerinäringen, och inget parti tar tag i problemet”, säger Transports ordförande Lars Lindgren till Arbetet, i en artikel som handlar om det starka stödet för Sverigedemokraterna bland transportare och byggare.

Det är lätt att se att första delen av påståendet är korrekt. I den andra delen är han tyvärr oprecis.

Vänsterpartiet har i många år och i mängder av sammanhang varnat för, uppmärksammat och presenterat förslag mot den utveckling som vi ser bland annat inom åkerinäringen. Det handlar om social dumpning och om orimliga villkor för utländska arbe­tare. Något som skapar en negativ spiral också för andra som jobbar i Sverige.

Vår utgångspunkt är att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt.

För att det ska vara möjligt, måste man dels arbeta mot marknadsfundamentalistiska direktiv och domslut från EU-maskineriet, dels förstärka den svenska lagstiftningen, så att fackliga rättigheter tillvaratas och de som märker av problemen i arbetsvardagen får verktyg att värna värdiga villkor.

Vänsterpartiet har i riksdagen uppmärksammat problemen i åkerinäringen, bland annat det allt vanligare problemet med att inrikestransporter tas över av utländska åkerier med dåliga villkor, och det systematiska missbruket av F-skattsedel för att pressa utländska chaufförers löner och rättigheter.

Vi har föreslagit att beställaransvaret ska skärpas, så att man inte ska kunna komma undan med illegal inrikestrafik. Dokumentationskravet måste också skärpas och polisen måste få större möjligheter att hålla kvar fordon i syfte att driva in böter.

Vänsterpartiet har vidare avvisat den så kallade lex Laval och upprepade gånger arbetat för att den rivs upp. Vi har drivit frågan om ett socialt protokoll i EU för att klargöra att fackliga rättigheter inte ska underordnas dogmer om fri rörlighet. Vi har arbetat för bättre regler för offentlig upphandling så att krav på kollektivavtalsenliga villkor ska gälla. Vi har presenterat en rad konkreta förslag mot svartjobb och skattefusk.

Vi håller med om det Lindgren säger, om att åkeribranschen ”har blivit ett eldorado för ekonomisk brottslighet”.  Detsamma ser man till exempel i restaurangbranschen, där hänsynslöst utnyttjande av utländska arbetare är vanlig.  Dagens regler inbjuder till den typen av utnyttjande. De måste ändras. Ett minimikrav är att villkoren i ett arbetserbjudande som ligger till grund för arbetskraftsmigration ska vara juridiskt bindande. I dag kan skrupelfria arbetsgivare utan problem systematiskt lura människor och därigenom bidra till desperation och dumpade villkor.

De här problemen har funnits och vuxit länge. På senare tid har några extremfall uppmärksammats i medierna, men inte minst fackligt aktiva vet att problemen är bredare och djupare.

Det är nödvändigt med politiska ändringar.

I november presenterade Socialdemokraterna och LO ett utspel med ”ordningsregler för svensk arbetsmarknad”, noterade vi i Vänsterpartiet med glädje. Innehållet är närmast identiskt med de förslag som vi har drivit i riksdagen. Den partipolitiskt relevanta frågeställningen – som borde vara intressant för alla LO-medlemmar – är om Socialdemokraterna tänker sig att förslagen i stället ska drivas igenom med hjälp av de partier som är ansvariga för dagens regler.

Sverigedemokraterna utnyttjar missnöjet som blir en effekt av dumpade arbetsvillkor, för att omvandla en facklig och politisk fråga till en fråga om etnicitet och invandring. Och precis som Lindgren är inne på, blir en röst på Jimmie Åkesson en röst på mer av samma politik som aktivt försvagar arbetstagarnas rättigheter och möjligheter. Därför är det viktigt att ta tag i de problem som bland annat Transports medlemmar möter. Och det är just vad Vänsterpartiet gör, och kommer att fortsätta göra.LO

Ali Esbati
Vänsterpartiet