Pappers kan tänka sig att gå med på krisavtal om inhyrningen av personal stoppas helt. Det är arbetsgivarna i Skogsindustrierna som vill att facket ska ställa upp krisavtal.

Arbetsgivarna har lagt fram två olika slags förslag om krisavtal. Det handlar om samma avtal som IF Metall skrev på i november förra året. Det är ett avtal om korttidsarbete med statligt stöd och ett annat utan statliga pengar. Det skriver tidningen Dagens Arbete.

Korttidsarbete med statligt stöd innebär en sänkning av arbetstiden i tre steg vid djup ekonomisk kris. Som mest ska arbetstiden sänkas till 40 procent och lönen till 80 procent enligt det här förslaget

Pappers avtalsombudsman Matts Jutterström säger till Dagens Arbete att facket är försiktigt positiva till den här varianten av krisavtal. Däremot är Pappers mycket mer avvisande till den andra varianten som går ut på att arbetstid och lön ska kunna sänkas med upp till 12 procent under 9 månader – utan statligt stöd – och göra det i stället för att säga upp.

– Vi är inte intresserade att skriva avtal om lönesänkning för våra medlemmar, säger Matts Jutterström till Dagens Arbete.

Han säger att lönens del av kostnaderna i pappersindustrin bara är 6–10 procent och att det finns annat att spara på som vedråvara, kemikalier och energi i en kärv ekonomisk situation. Dessutom ställer han sig frågande till vad en svår ekonomisk situation skulle vara. Och var går gränsen mot företag som inte har tillräcklig ekonomisk bärkraft?

Trots det hårda motståndet finns det dock en öppning från Pappers sida.

– Tvärstopp för inhyrning. Då kan vi resonera vidare, säger han till Dagens Arbete.