På Vänsterpartiets första kongressdag står det klart partiet sakta, sakta är på väg att vinna gehör för sin främsta valfråga, ett stopp för vinstuttag ur välfärden.

Vänsterpartiet har gått fram sedan valet 2010 då partiet tillsammans med Kristdemokraterna hamnade på sista plats bland riksdagspartierna med 5,6 procent av väljarnas röster.

I dag pendlar partiet runt 6,5–7,5 procent beroende på mätinstitut.

Framgången har knappast varit lättfångad. Trots ett konsekvent hamrande av ståndpunkten att skatter som betalas till välfärd också ska gå till välfärd och inte till vinstuttag har denna hjärtefråga haft svårt att finna en väg till större stöd för Vänsterpartiet.

Detta trots att ett stopp för vinstuttag är helt i linje med folkviljan. Enligt SOM-institutets årliga undersökning som presenterades i våras säger sju av tio väljare inom det rödgröna blocket nej till vinstuttag och bland moderater stöds vinstuttag bara av en femtedel.

Och visst har Vänsterpartiet gått framåt, men varför inte med större siffror?

En möjlig anledning kan vara att många finner det osannolikt att Vänstern kan få det inflytande i en kommande regering som behövs för att i realiteten kunna genomdriva ett stopp för vinstuttag.

Därför har de stora grupper av S- och MP-sympatisörer som vill se en förändring hellre förlitat sig på att moderpartierna ska ändra ståndpunkt och bli mer tydliga, något som vi hitintills inte har sett.

Miljöpartiets kongress 2013 tog visserligen ett beslut om att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. Men beslutet – som togs med överväldigande majoritet – stred mot partiledningens vilja och Miljöpartiets ledning har efter kongressen lyckats begrava det i total tystnad.

Socialdemokraterna har hellre velat fokusera på skatterna och i första hand krävt större resurser till välfärden än stopp för vinstuttag. Utan tvekan har det också varit en framgångsväg för Socialdemokratin, även om det framstår som inkonsekvent att samtidigt inte ta ställning mot vinstuttag av skattemedel.

Frågan om vinstuttag har partiet i stället löst genom att skyffla över avgörandet till kommuner och landsting.

Vänsterpartiet har därmed fått finna sig i att vara det enda parti som följer folkflertalets uppfattning i frågan – men de har ändå inte lyckats fånga särskilt många röster.

Ändå sticker vinstuttagen i ögonen på många skattebetalare och kanske är det detta faktum, att stora riskkapitalbolag fortsätter försämra vår välfärd för att i stället lägga skattepengarna i egen ficka, som sakta får opinionssiffrorna för Vänsterpartiet att stiga.

Det borde vara ett faktum som får de övriga två oppositionspartierna att fundera.Martin Klepke