Är du redan trött på begreppet superval­år? Kör 5:2-dieten. Ett sunt intag av nyheter i fem dagar, vila två. För håll i hatten! 2014, vilket år.

Med ekonomiska kriser i ryggen, eventuella klimatkatastrofer framför oss och ett 2013 som avslutades med 2000-talets största manifestation mot rasism befinner vi oss i ett för Sverige unikt grundläggande demokratiskt läge.

Det bör innebära en comeback för politiska visioner.

Ekonomin kommer enligt Konjunkturinstitutet att stärkas. Enligt Arbetsförmedlingen ökar sysselsättningen medan arbetslösheten sjunker. De tunga problemen blir dock tyngre. Fler fastnar i långtidsarbetslöshet. Och de som endast har grundskola i cv:t får det tyngst. De nya jobben kräver oftast mer än gymnasieutbildning.

Att arbetslinjerna i olika kulörer blir en valfråga är ingen högoddsare.

Men tänker vi längre än fyra år kan vi inte fortsätta producera för att konsumera som vi gör. Kanske kommer andra perspektiv på jobb och tillväxt att nå ut i år? Vädret talar än så länge för det.

I slutet av oktober (i lagom eftervalstid) ska delegationen för jämställdhet i arbetslivet presentera sina förslag. Får vi i år äntligen reda på vem som är beredd att avstå för att underbetalda kvinnor, och några män, i offentlig sektor ska kunna höja sina löner?

Välfärd och vinster, ja. Vad innebär det att Svenskt Näringsliv får en ny ledare som är vd för landets största vårdföretag?

På tal om parter: I år är det ingen större avtalsrörelse att tala om. Då finns utrymme för analyser. Till exempel ska Medlingsinstitutet se över vad det innebär att allt fler avtal är sifferlösa. Och var landar PTK och Svenskt Näringslivs förhandlingar om anställningsskydd och omställning?

Den största partsfrågan är ju dock legitimiteten. Kommer allt fler arbetsgivare att fortsätta organisera sig medan allt färre arbetstagare gör det?

Och hur påverkar det dem som knappast prioriterar organisering? Huvudentreprenörsansvar är på tapeten. Det gäller främst byggbranschen. Men i dag kan du inte promenera länge i någon stad utan att stöta på en thaimassagesalong. Vem har koll på kvinnorna som jobbar där?

Hur många bärplockare kommer? Jag träffade Olga Mihajlova hemma i Bulgarien. Hon och hennes son Simeon plockade bär här i somras. De gick back. Likväl planerar de att komma till sommaren igen. För att hoppet inte överger dem. För att hunger alltid går först.

Arbetsmiljöverket är ju en myndighet som ska ha koll. Den slimmar dock sin verksamhet ännu en gång, bland annat blir kontoren färre. För att göra jobbet mer effektivt ersätts straffen för brott mot verkets föreskrifter med sanktionsavgifter.

Socialsekreteraren Lars Persson tog sitt liv efter upplevd mobbning på jobbet. Två av hans chefer står åtalade för vållande till hans död. Domen i det unika målet kommer i slutet av januari.

Än så länge är 2014 ett blankt blad. Du och jag kommer att fylla det.

Men glöm inte att vila. Det är först då du ser de stora frågorna.

Sandra Lund