Kristdemokraterna inleder det nya året med att föreslå att avdragsbeloppet för gåvor till hjälparbete höjs från 6 000 till 12 000 kronor.

Och visst är det rätt att stödja behövande, och viljan att hjälpa sina medmänniskor ska inte förringas, men sam­tidigt sitter KD med i en regering som monterat ned statens eget välfärdssystem för samma utsatta männi­skor.

Att först kraftigt minska det skydd som faktiskt har funnits genom vårt skattefinansierade försäkringssystem och därefter stjälpa över ansvaret till människors goda vilja är inget bevis för humanism.

Det är ett uttryck för godtycke och skapar inga vägar för utsatta att ta sig tillbaka till ett värdigt liv. Till det behövs andra, generella och långsiktiga insatser, insatser som KD prioriterar bort i sin iver att hjälpa moderaterna att sänka skatten.

Nu har de skattefria gåvorna också vållat debatt inom frivilligorganisationer, och Rädda Barnen har löst samvetsbryderierna genom att bara acceptera skattefrihet när det gäller gåvor till katastrofoffer.

Medmänsklighet behövs, men i första rummet måste komma ett solidariskt samhälle som minimerar behovet av sporadiska gåvor.Martin Klepke