Flera hundra LO-medlemmar har redan anmält föräldraledighet för att få del av det nya, kollektivavtalade föräldrapenningtillägget.

En sådan rivstart kan tyda på att den nya försäkringen, som började gälla den 1 januari, är någorlunda känd bland LO:s medlemmar.

– Men hur många som faktiskt känner till den vet vi inte, säger Oskar Åhlund, verksamhetschef vid Afa Försäkring, som hanterar försäkringen. Såväl vi på Afa som LO och Svenskt Näringsliv planerar informationskampanjer.

Alla anmälningar hittills gäller barn som är födda före 2014. Genom övergångsbestämmelser kan den som har haft rätt till föräldrapenningtillägg från sin arbetsgivare tidigare, och som inte har fått ersättning för maximalt antal dagar, få ersättning från den nya försäkringen.

– Eftersom förmånen har sett olika ut för olika grupper måste vi kontakta arbetsgivaren eller den enskilde och bedöma i varje enskilt fall hur många dagar föräldern har rätt till från den nya försäkringen, säger Oskar Åhlund.

Bortsett från det är försäkringen ”lätt och trevlig” att tillämpa, enligt Oskar Åhlund. Den innebär att du som är privatanställd arbetare, och får föräldrapenning från Försäkringskassan, kan få en kompletterande ersättning.

Det går bra att få ersättning även om du gör anmälan först efter att du har varit föräldraledig.

Du som planerar att vara hemma med barn bör känna till att ersättningen bara betalas under en sammanhängande ledighetsperiod. Att dela upp ledigheten på flera perioder med pauser emellan kan alltså göra att du missar pengar.

Så funkar det
Du som är privatanställd LO:are får – utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan – en ersättning som motsvarar tio procent av in­komsten. Har du lön ovanför taket för föräldrapenning (tio prisbasbelopp om året, 444 000 kronor per år eller 37 000 kronor i månaden), så ersätter den nya försäkringen 90 procent av lönen ovanför taket.
Föräldrapenningtillägget betalas under högst 60 dagar om du har varit anställd i minst 12 månader, och i högst 180 dagar om du har varit anställd i minst 24 månader.
Anmälan görs enklast på www.afaforsakring.se.