Förr spådde man i fisktarmar. I dag finns mer sofistikerade metoder. Som till exempel tidsserieanalyser. Ibland funkar det bättre än inälvor.

Om vi skulle ta och rota runt i den moderna motsvarigheten till fisk så tyder prognosmakarnas förutsägelser på att det händer mycket på den internationella arbetsmarknaden 2014.

Det är fortfarande kris och arbetslöshet. En viss ljusning anas dock.

Arbetslösheten i EU ligger på drygt tolv procent, men nästa år bedömer EU-kommissionen att den sjunker. Visserligen är det endast frågan om marginella sänkningar på tiondels procentenheter – men att kurvorna långsamt vänder nedåt är trots allt ett trendbrott.

Nästa år kommer EU att bränna mycket av sitt arbetsmarknadskrut på att bekämpa ungdomsarbetslöshet samt att främja företagens tillgång till finansiering.

Maj blir en viktig månad att hålla koll på.

Då faller nämligen flera avgöranden som får effekt på arbetsmarknaden i flera år framöver.

I maj är det val till EU-parlamentet som senare under hösten godkänner en ny EU-kommission. Valet är viktigt eftersom det handlar om vilken väg EU ska välja för att ta sig ur krisen. Ska det bli fortsatta strama tyglar eller större stimulanser av ekonomin? Den nya EU-kommissionen tvingas också hantera frågan om EU ska införa ett socialt protokoll som kan ge fackliga rättigheter större tyngd.

I maj hålls även två viktiga kongresser där världsfacket IFS och tyska LO (DGB) ska staka ut riktlinjer för de kommande åren. Världsfacket är med och påverkar förhandlingar under exempelvis G20-möten, och tyska DGB är tungt i den europeiska fackföreningsrörelsen.

Under våren fortsätter dessutom förhandlingarna mellan EU och USA om ett frihandelsavtal – TTIP-avtalet – som enligt vissa beräkningar kan skapa en miljon nya jobb i Europa. Samtidigt oroar ett förslag som innebär att företag kan stämma stater som anses bryta mot frihandelsavtalet. Risken är att demokratiska beslut kommer att köras över av TTIP-avtalet.

Erik LarssonAtt sedan migration och frågan om utstationering också blir stora frågor även 2014 behövs inga avancerade prognosverktyg för att förstå. Det går lika bra med fisktarmar.