Dagens Arbete berättar i nr 10/2013 att sju av tio avdelningsordförande inom IF Metall vill ha en mer jämställd föräldraförsäkring. 11 av 37 ordförande vill att ledigheten ska delas helt lika.

Att dela lika på föräldraledigheten ger barnet god kontakt med båda sina föräldrar. Att dela vardagens glädje och frustration ger barnet en fullödig bild av båda sina föräldrar. De gemensamma erfarenheterna skapar ett starkt band som ger barnet trygghet genom livet.

Kvinnor har i snitt 93 procent av männens lön. En bidragande faktor till detta är att kvinnor är hemma längre tid med sina barn än vad männen är. Det ligger närmare till hands för chefen att satsa på den som mest troligt kommer att spendera mest tid på jobbet.

Att dela lika på föräldraledigheten innebär att kvinnor och män kommer att vara hemma med sina barn i ungefär samma utsträckning. Detta kommer antagligen att göra det lättare för kvinnor att få ansvarsfulla positioner på jobbet och därmed högre lön. I förlängningen påverkar detta kvinnornas ekonomiska oberoende. Att stanna kvar i ett förhållande måste vara något som sker av egen fri vilja och inte av ekonomiskt tvång.

Våra val påverkas i hög grad av de värderingar och normer som finns omkring oss. Om andra män är hemma med sina barn blir det lättare för mig att vara det. Att dela vardagens glädje och frustration med ett barn gör det lättare att lyssna och förstå varandra, inte minst när åskmolnen hopar sig.

Föräldraförsäkringen är en gemensam angelägenhet för hela samhället.

Johan Norlin