Lindbergs Buss i Örebro varslar 114 anställda om uppsägning – 74 av dem för säkerhets skull. Orsaken är en upphandling har överklagats och blivit liggande hos förvaltningsrätten i Karlstad på grund av ”en ansträngd arbetssituation”, enligt Lars Lundholm, utvecklingschef på Länstrafiken.

Lagman Anders Österlin, chef på förvaltningsrätten, håller med om att upphandlingar tar för lång tid i domstolarna – men orsaken är inte personalbrist, utan näriga advokater som har hittat en lönsam nisch.

– De vräker på med så mycket juridik de överhuvudtaget kan komma på och litet till. De angriper allt som överhuvudtaget går att angripa. De kommer med en oerhörd massa invändningar, som är ibland är av den arten att man undrar hur de har kommit på dem, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att det är beklagligt att man kan driva en upphandling så länge. Något måste göras. Upphandlingar tar alldeles för lång tid i domstol och gäller alldeles för stora värden.

Anders Österlin efterlyser en lagändring. Den som överklagar ett beslut i kommunfullmäktige och anför kommunalbesvär får komma med en inlaga till förvaltningsrätten. Den som överklagar en upphandling kan spotta fram hur många inlagor som helst.

– Jag vill att lagen ändras så att den som överklagar en upphandling får komma med en inlaga till domstolen, punkt. Sedan ska de uppgifterna ligga till grund för domstolens prövning.

114 anställda i Örebro, sex-sju tjänstemän och resten chaufförer, lever i ovisshet så länge det juridiska spelet pågår.

– Jag gör allt jag kan för att snabba på processen och räknar med att ett beslut ska vara expedierat och klart inom 14 dagar, uppger Anders Österlin.

Sedan återstår att se om beslutet överklagas till kammarrätten. I så fall förlängs ovissheten. Om sedan kammarrätten beviljar prövningstillstånd dröjer det ännu längre innan upphandlingen är avgjord.

Lindbergs Buss har kört färdtjänst, sjukresor och transporter till och från särskola och dagvård i snart fem år. På sensommaren vann företaget den nya upphandlingen om ytterligare fem år från och med den 1 juli 2014.

Beslutet överklagades av Sandarna Transporter i Göteborg. Det innebär att upphandlingen är stoppad tills processen i domstol är klar.

Det kan sluta med att Länstrafiken får göra om upphandlingen. För att inte gamla, sjuka och skolbarn ska drabbas krävs en direktupphandling så att trafiken hålls i gång under en övergångsperiod.

– Det blir dyrare. Dessutom kan vi bli tvungna att anlita en entreprenör med äldre fordon, säger Lars Lundholm, ansvarig för Länsstrafikens upphandling.

I förra veckan förhandlade Lindbergs Buss med Kommunal, Transport och Unionen om uppsägningarna. Nu är 114 anställda varslade – i fall den här historien slutar med att med bolaget mister kontraktet.

– Vi är tvungna att varsla nu med tanke på personalens uppsägningstider. Vi kan inte stå med 114 man om vi inte har något uppdrag. Men det är klart att det tar emot att varsla, säger Patrick Lindberg, vd för Bussbolaget.

Lars Eriksson är ombudsman på Transport. Han förhandlade om uppsägningar på Lindberg Buss i förra veckan:

– Det är inga roliga förhandlingar, men det är den verklighet vi lever med i dag med korta avtalsperioder och nya upphandlingar.

40 anställda på bussbolaget blir av sina jobb hur det än går i domstolarna. De gick över till Lindbergs från Tuwa för ett par år sedan. Lindbergs förlorade den nya upphandlingen. Nu återstår att se om förarna får jobb hos det vinnande bolaget.