Samtidigt som Trafikverket har fått mer pengar för järnvägsunderhåll det gångna året har 700 järnvägsarbetare varslats om uppsägning.

Jonny Nadérus.

Jonny Nadérus.

– I hela branschen säger företagen att de aldrig har haft så lite jobb att räkna på som 2013, säger Johnny Nadérus, vice ordförande i Sekos Stockholmsavdelning och sedan många år anställd i Infranord, den största entreprenören inom järnvägsunderhåll.

Inom Infranord, som har sina rötter i gamla Banverket, kom den första omgången varsel i januari 2013. I december varslades ytterligare ett antal anställda. Också konkurrenterna minskar sin personalstyrka. Det är förvånande, eftersom Trafikverket fick mer pengar till järnvägsunderhåll 2013.

– Pengarna kommer inte ut i form av beställningar av underhållsjobb, säger Johnny Nadérus. De verkar bli kvar hos Trafikverket.

För Seko är det bara ännu ett prov på ett grundläggande systemfel inom järnvägsunderhållet. När underhållet upphandlas i konkurrens mellan olika företag blir den byråkrati som sköter upphandlingarna allt tyngre – samtidigt som överblicken och ansvaret för helheten går förlorad.

Kort efter tisdagens urspårning i Stuvsta lade Seko Stockholm ut egna bilder av skadorna på spåret och den trasiga spårväxeln vid olycksplatsen på sin facebooksida. Bilderna spreds snabbt i massmedia, liksom Seko:s uppgift att medlemmar redan vid lucia hade påpekat spåret höll på att rosta sönder.

En av bilderna på den trasiga tågväxeln som Seko Stockholm lagt upp på Facebook.

En av bilderna på den trasiga tågväxeln som Seko Stockholm lagt upp på Facebook.

Eftersom Trafikverket inte sköter underhållet i egen regi nådde informationen inte fram till verket, hävdar Seko, som ser detta som ytterligare ett bevis på ett systemfel.

Trafikverket svarar på sin hemsida att anmärkningarna på den aktuella växeln den 13 december inte var akuta. Att uppgifterna om rostskador och brist på fyllnadsmaterial inte stämmer, och att verket har full kontroll på spåret och vilket underhåll som behövs. Vad urspårningen beror på går inte att säga förrän verkets utredning är klar, och den kan ta tre månader.

– Mina medlemmar har varit ute vid olycksplatsen och sett att makadam inte har fyllts på som det borde, att Trafikverket inte har beställt de svetsarbeten som behövs och att det finns bultar som är trasiga. Sedan kan Trafikverket säga vad de vill, säger Johnny Nadérus med eftertryck.

Sedan flera år pågår ett medialt och opinionsmässigt krig om den avreglerade spårtrafiken. Seko har satsat stort på annonskampanjer på temat ”det måste bli slut på lekstugan”. Tisdagens urspårning, och den stora uppmärksamhet som följde i massmedia, kan ha givit större spridning åt Sekos verklighetsbeskrivning än någon av annonskampanjerna.

Seko pekar på att en liknande urspårning med stora trafikstörningar som följd skedde i samma område så sent som i november. Att en ny urspårning nu har skett ser ut att bekräfta fackets bild: Sträckan från Stuvsta förbi Stockholm och fram till Sundbyberg är extremt hårt belastad. 3 500 fel upptäcks varje år, och underhållet räcker inte till.

Trafikverket, som förnekar att det finns något sådant mönster, hävdar att två urspårningar i följd på samma sträcka kan förklaras av slumpen.