Fack och arbetsgivare gör ett gemensamt utspel mot främlingsfientlighet och för EU. De argumenterar för EU-valets betydelse.

– Vi och arbetsgivarna bråkar om mycket, men det finns några saker som förenar oss. Sverige är ett av de mest exportberoende länderna. Både vi och näringslivet gynnas av en god ekonomisk utveckling.  Därför vill vi motverka de nationalistiska krafterna inom EU, som vill begränsa den fria rörligheten, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström och ordförandena för de tre fackliga centralorganisationerna, TCO:s Eva Nordmark, Sacos Göran Arrius och LOs Karl-Petter Thorwaldsson, har undertecknat inlägget om EU. Det publiceras på Europaportalen, en webbtidning som skriver om EU. Tidningen ägas av Svenskt Näringsliv och en lång rad fackliga organisationer.

De fyra skriver att EU är ett viktigt redskap för att hävda svenska intressen. De pekar på den fria rörligheten som ökat handeln och skapat tillväxt i ekonomin och fler jobb. De anser också att den fria rörligheten innebär att skickliga människor kommer till Sverige för att jobba – och att svenskar kan resa och skaffa erfarenheter och kontakter som gynnar tillväxten i Sverige.

I inlägget argumenterar de för ett ökat engagemang i EU för att skapa bra villkor för den svenska exportindustrin. Och de anser att Sveriges EU-medlemskap har stor betydelse för tillväxt, jobb och välfärd i Sverige.

De pekar på att främlingsfientliga och isolationistiska krafter blir starkare i Europa. De tar avstånd från dem och förklarar att de inte vill vrida klockan bakåt, inte så misstro mellan folk och resa murar mot omvärlden.

De fyra partsföreträdarna vill se ett starkt engagemang i valet till Europaparlamentet den 25 maj för Sverige ska kunna påverka EU och för att svensk exportindustri ska kunna fortsätta hävda sig i den internationella konkurrensen.

– Med den här gemensamma markeringen hoppas vi på två saker. Vi vill motverka att vi inom LO misstänkliggörs för att vi försvarar kollektivavtalen. Borgerliga ledarskribenter hävdar att vi slår oss samman med Sverigedemokrater. Det är bara nys. Dessutom ser vi att arbetstagarna i Sverige gynnas av ökad tillväxt, mer öppenhet och mer export. Och därför vill vi motverka de nationalistiska kraven inom EU, säger Karl-Petter Thorwaldsson.