GS har slutit av avtal om yrkesintroduktionsanställningar för unga, och nu ger regeringen parterna pengar för att de ska kunna informera om avtalet.

Anställningar för yrkesintroduktion införs på tre avtalsområden. Fack och arbetsgivare skrev avtal strax före jul.

Grundidén är att de som anställs får 75 procent av minimilönen och att 25 procent av arbetstiden ska användas till utbildning. För att en yrkesintroduktionsanställning ska bli verklighet krävs ett lokalt avtal.

GS-fackets andre ordförande Tommy Andersson säger:

– Det har funnits en oro för att unga ska utnyttjas som billig arbetskraft. Jag tror det här kommer att gå bra, eftersom vi sitter på avtryckaren. Om det inte finns någon utbildningsplan så blir det inget lokalt avtal och ingen anställning.

Den nya yrkesintroduktionsanställningen finns i trä-, sågverks- och stoppmöbelavtalet och omfattar dem som är yngre än 25 år. Tanken är att yrkesintroduktionen ska pågå i ett år och sedan kunna leda till en fast anställning.

Regeringen ger 400 000 kronor för informationsinsatser om avtalet i Småland eftersom träindustrin är stor där. Tommy Andersson hos GS säger att träindustrin och sågverken i Småland inom kort behöver anställa bortåt 300 personer, och det beror på att många går i pension.