Vidareutbildning för utländska lärare är framgångsrik. Nästan nio av tio har fått lärarjobb efter utbildningen. Bland förskollärare är siffrorna ännu bättre, visar en utvärdering.

Det är Stockholms universitet som har följt upp hur det gått för de studenter med lärarutbildning från andra länder som har vidareutbildat sig för att kunna arbeta i svenska skolor. Av de 188 som svarat på universitetets enkät hade 165 nu arbete som lärare (88 procent). Ytterligare några hade närliggande arbeten, som fritidspedagog eller forskare. Av dem som utbildat sig till förskollärare hade samtliga svarande jobb i förskolan.

Tidigare har man sett en tendens att lärare med utländsk examen i botten oftare hamnar på skolor där en majoritet av eleverna inte har svenska som modersmål, men så verkar det inte vara längre, konstaterar utvärderarna.

 

Fotnot: Studenterna i undersökningen tog examen i januari 2012. Svarsfrekvensen var 72 procent.

ULV

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) kom till för att ge personer med lärarutbildning från andra länder kompetens och behörighet att arbeta i svenska skolor. Projektet har pågått sedan 2007. Utbildningen hålls på sex lärosäten i landet men majoriteten av studenterna läser vid Stockholms universitet. Studenterna har kommit från 90 olika länder. De största grupperna är utbildade i Irak, Ryssland och Polen.