Lite segt på jobbet? Piggar upp dig med en kopp kaffe? Att byta belysning kan ha bättre effekt, visar forskning.

Blått ljus har bättre effekt på kognitiva funktioner än koffein, visar tester vid Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet. Både reaktionstiden och förmågan att fokusera förbättrades.

– Blått ljus kan ge positiva effekter i miljöer där kognitiv funktion och ”vakenhet” är viktiga, säger forskaren Martyn Beaven.

Blått ljus förbättrade för övrigt reaktionstiden allra mest för de försökspersoner som hade blå ögon.