En ny studie vid Skånes universitetssjukhus ska visa vilka ämnen som ligger bakom gummiallergi – och ersätta dem med ofarliga substanser.

Allergiska eksem är vanliga bland industriarbetare som monterar gummidetaljer, till exempel inom bilindustrin, men även bland alla dem som använder skyddshandskar av gummi i arbetet.

– Men vi vet inte exakt vilka substanser som orsaker besvären, och vilka av dessa som är värst, säger Ola Bergendorff, docent på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus.

För att ta reda på det inleds nu ett treårigt forskningsprojekt, där nya kemiska och immunologiska metoder ska skilja ut de ämnen som är mest allergiframkallande. Projektet, där forskare vid hudkliniken samarbetar med forskare från kemicentrum och biomedicinskt centrum i Lund, finansieras med stöd från Afa Försäkring.

Av tidigare undersökningar vet forskarna att en del av de kemikalier som förekommer vid vulkning av gummi är allergiframkallande (vulkning är den bearbetning som gör gummit formbart och elastiskt). Därför står ämnen som bildas vid vulkning i centrum för studien.

– Målet är att ta reda på vilka de mest allergiframkallande ämnena är, och få fram ofarliga ämnen som kan ersätta dem, säger Ola Bergendorff.

De eksem som orsakas av gummiallergi är ofta svårläkta, enligt Ola Bergendorff. Särskilt eksem på händerna kan vara mycket handikappande.