De bäst betalda ledarna inom kyrkan tjänar 65 000–70 000 kronor i månaden.
Gå ner i lön med 20 000 kronor, uppmanar prästen Björn Helgesson, som skäms över sina överordnades girighet.

En vecka före jul publicerade Kyrkans Tidning en debattartikel av Björn Helgesson, komminister i Örebro, som uppmanade kyrkoherdar och biskopar att sänka sina löner. För höga löner förändrar oss som människor, hävdade Björn Helgesson.

Uppmaningen kom efter att Kyrkans Tidning kartlagt lönerna inom kyrkans övre skikt. Biskoparna tjänar 68 300 kronor i månaden, med undantag för ärkebiskopen, som får 75 800. Men efter en omorganisation den 1 januari i år, där flera församlingar slås ihop till större enheter, finns också en ny grupp av kyrkoherdar som tjänar minst lika mycket, upp till 69 000 kronor i månaden. Vid sidan av dessa ”superherdar” finns dessutom andra präster med löner i storleksordningen 65 000–70 000 kronor.

”Glappet mellan Jesu och Johannes undervisning och den livsstil vi dras in i är förödande”, skrev Björn Helgesson, som hävdade att kyrkans ledare jämför sig med fel grupper.

– De som försvarar de höga lönerna jämför med chefer inom näringslivet och offentlig förvaltning. Kyrkans anställda borde i stället jämföra sig med lågavlönade grupper, säger Björn Helgesson.

– Min egen lön, 32 000 kronor i månaden, är alldeles för hög. Vi präster borde jämföra oss med gymnasielärare, som har ungefär lika lång utbildning. De tjänar 27 000–28 000 kronor i månaden i snitt.

Efter sin debattartikel har Björn Helgesson fått mängder av mejl och telefonsamtal, framför allt från anställda och aktiva inom kyrkan som håller med honom.

Bror Holm, kyrkoherde i Selånger, har däremot en annan uppfattning. Han är förbundsordförande för Kyrkans Akademikerförbund, den största fackliga organisationen för präster med omkring 5 000 medlemmar, och anser inte att ett fack för akademiker inom kyrkan kan agera annorlunda än andra fackförbund.

– Varför skulle inte arbetare inom kyrkan vara värda sina löner precis som alla andra? Varför skulle just kyrkan utnyttja människor?

– Vi präster bidrar till samhället som alla andra genom att betala skatt. Vill du kan du sedan skänka bort dina pengar. Det kan Björn Helgesson också göra.

Lönerna inom kyrkan sätts varken av facket eller prästerna själva, utan av arbetsgivaren, betonar Bror Holm. De speglar den enskilde anställdes prestation och ansvar.

– De höga lönerna för ett antal kyrkoherdar och andra präster är slutlöner efter många års ansvar som chef.