Avtalet för SSU-ombudsmännen är det första avtalet som använder könsneutrala ”hen” som ersättning för han och hon.

Det skriver tidningen Handelsnytt. Det nya avtalet blev klart före jul och innebär lönepåslag med 6,8 procent under tre år.

Avtalet omfattar bara runt 30 SSU-ombudsmän. Deras fackliga organisation är Handels och motparten heter Socialdemokratiska Ungdomsrörelsens Arbetsgivarorganisation – SUA. Det är SSU-distrikten som är arbetsgivare åt ombudsmännen.

Ombudsmännen får lönepåslag på 2,2 procent under det första och det andra avtalsåret. Det tredje året blir lönehöjningen 2,4 procent. Och i det nya avtalet är dessutom en del redaktionella förändringar införda. En av dem är att ”hen” ersätter han och hon i avtalstexten.