Rekordlåga löneökningar. Men historiskt höga reala påslag. 2013 blev ett förhållandevis gott jobbår, och även kommande år ser lovande ut.

Löneökningarna i genomsnitt ser ut att hamna kring 2,5 procent 2013.

– Det är i paritet med krisåren 1994 och 2010, 2011, säger Bo Enegren, nationalekonom på statliga Medlingsinstitutet.

Men samtidigt har inflationen uteblivit helt under det gångna året, så de relativt magra lönepåslagen har behållit sitt värde. Ingen luft i lönekuvertet med andra ord.

– Det innebär reallöneökningar på 2,5 procent. Det är högre än det historiska snittet och ganska bra, konstaterar Bo Enegren.

Enligt statliga Konjunkturinstitutet (KI) blir det ändå lite högre.

2,5 procent är ett snitt, det finns förstås grupper och individer som fått både mer och mindre även om de kollektiv avtalade löneavtalen närmast är identiska. Lärarna har till exempel efter år av eftersläpning fått mer än snittet två år i rad.

Även nästa år kan ge reallöneökningar på över 2,0 procent, enligt bland annat KI:s prognos.

Men det gäller att ha ett lönebetalt jobb. Och trots att den svenska ekonomin hackat så har sysselsättningen stigit under året. Men det har också befolkningen så andelen arbetslösa är nästan oförändrad, runt åtta procent.

– Arbetsmarknaden ser ganska hygglig ut, lite konstigt med tanke på hur ekonomin utvecklats, säger Bo Enegren.

Jämfört med våra nordiska grannar, med undantag för Norge, har svenska löntagare kommit väl ut under året. I Finland ser löneutvecklingen ganska skral ut, och även danska löntagare har tvingats hålla igen.

I jämförelse med Europa i övrigt hamnar svenskarna på den övre halvan, där framför allt krisländer som Grekland och Cypern lider av krisen med lönesänkningar som följd — något som drar ner EU-snittet. Snittlöneökningen per arbetad timme låg under det tredje kvartalet på runt 1,3 procent, jämfört med samma tid året före, enligt preliminära uppgifter från EU:s statistikorgan Eurostat — siffror som ganska säkert kommer att revideras upp.

Mest ökar lönerna för närvarande i baltstaterna.