Regeringens sänkning av avgifterna för unga anställda har kostat staten flera tiotals miljarder. Men det har inte givit så många nya jobb, enligt en ny rapport.

– I det stora hela är det inte så förvånande. Tidigare forskning visar på små eller inga effekter av sådana här sänkningar av arbetsgivaravgifterna, säger Johan Egebark, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Institutet för näringslivsforskning.

Tillsammans med Niklas Kaunitz, doktorand i nationalekonomi vid Institutet för social forskning,, står han bakom rapporten Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, skriven för statliga Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Det var 2007 som arbetsgivaravgifterna för anställda mellan 19 och 25 år sänktes med en tredjedel. Avgifterna sänktes för alla, även för unga som redan hade jobb.

Enligt rapporten blev effekten 6 000–10 000 nya jobb på kort sikt, men författarna tror att det förmodligen är en överskattning. De över 25 kan ha fått det svårare att få jobb när de ställts mot yngre.

För utlandsfödda unga märktes ingen positiv effekt.

– För dem blev det ingen effekt på sysselsättningen överhuvudtaget, säger Johan Egebark.

Som en följd av reformen minskade skatteintäkterna med 10 miljarder kronor 2008. Året efter sänktes avgifterna ytterligare och utökades till att gälla även 26-åringar. Enligt rapporten går det inte att säga om det gav någon effekt, finanskrisen gör också bedömningen svårare.

Bruttokostnaden för staten ökade till 17 miljarder kronor och det är vad regeringen räknar med även för 2013.

– Det är väldigt mycket pengar det handlar om, säger Johan Egebark.

Som räkneexempel väger rapporten antalet nya jobb mot de minskade bruttointäkterna i avgifter för statskassan. Då blir kostnaden för varje jobb 1-1,6 miljoner. I extremfallet, för 25-åringarna, beräknas kostnaden per jobb till mellan 1,6 och 7,4 miljoner kronor.

Det beror på att unga i den åldersgruppen har högre löner än yngre och dessutom jobbar mer.

Den höga kostnaden per jobb generellt beror enligt rapporten på att en stor andel av sänkningen hamnade hos unga som redan hade jobb eller som skulle ha fått jobb även utan den.

magdalenaandersson– Rapporten visar tydligt att det är dyrt och dumt att göra så här. Det är väldigt många miljarder som slösas bort på den här ineffektiva åtgärden, säger Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna.

Pengarna skulle ha gjort mycket större nytta om de hade riktats till unga med störst behov av stöd, enligt henne.

– Vi hade kunnat erbjuda alla de 35 000 unga som varit arbetslösa mer än sex månader jobb och utbildning för de här pengarna.

En av de mest intressanta sakerna med rapporten är, enligt Andersson, att den visar att unga som har det svårast och står längst från arbetsmarknaden inte har gynnats av de sänkta arbetsgivaravgifterna.

– Här vräker man miljarder över ungdomar som troligen hade fått jobb i alla fall, i stället för att ge stöd till dem som behöver. Det är enormt dumt.

På frågan om det ändå inte skulle innebära problem att slopa sänkningen, som S vill, när den har funnits i sju år, säger Magdalena Andersson att rapporten tvärtom är ytterligare ett argument för att göra det.

– Med de förslag som vi har kommer det finnas jättefina möjligheter för arbetsgivare att anställa unga till mycket låga kostnader.

Anders BorgFinansminister Anders Borg tycker att det är en bra rapport från IFAU.

– Jag tycker att den visar att det var bra att vi sänkte den här åldersgränsen, för vad utredningen nu visar är att för ungdomar under 22 år så har det här rätt stora effekter på sysselsättningen, säger han.

Borg passar också på att utfärda en varning.

– Det utgör en viktig varning för de socialdemokrater som nu föreslår en kraftig höjning av den här avgiften. Det kommer att slå ut någonstans upp mot 10 000 unga från arbetsmarknaden, säger Borg.

Han anser inte att det har blivit för dyra jobb.

– Jag tycker inte att det är dyrt. Tittar man på Socialdemokraternas dyra åtgärder för att höja bidragen, så har de ju en direkt jobbutslagande effekt med 10 000 människor som förlorar sina jobb och vi får en lägre långsiktig sysselsättning, säger Anders Borg.

WEB_INRIKES– En smällkaramell, den värsta julklapp regeringen kunnat tänka sig när det gäller dess havererade politik mot ungdomsarbetslösheten, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

– Om man har en åtgärd där 75 procent av subventionerna går till dem som redan har jobb blir det ineffektivt.

LO:s ”enda ödmjuka förhoppning” är att regeringen ska göra om. Det glädjande är att det finns pengar att omfördela, säger han. Det absolut viktigaste är att se till att alla de unga arbetslösa som saknar gymnasiebetyg kan skaffa sig det, annars har de ingen chans på arbetsmarknaden.

Arbetsgivaravgifter för unga

Sommaren 2007 halverades avgifterna som arbetsgivarna betalar (sociala avgifter för pension, sjukförsäkring med mera) för unga anställda som fyllt 18 men inte 25.
2009 utökades sänkningen till unga upp till 26 år.
I budgetpropositionen föreslog regeringen att sänkningen ska riktas om för att ge bättre effekt.
För dem som fyllt 25 ska arbetsgivaravgifterna från den 1 juli 2014 tillbaka upp till normal nivå. För 18–22-åringar ska de sänkas ytterligare och för 23–24-åringar vara kvar på dagens halverade nivå.
Den totala kostnaden per år väntas även i fortsättningen bli 14-15 miljarder.