Nu släpper proppen Orvar och det finns massor av hål att fylla. Uppsagda tjänstemän har relativt lätt att få nya jobb i offentlig sektor.

Det har länge talats om de stora pensionsavgångarna när den stora gruppen som är födda på 1940-talet lämnar arbetslivet. Nu är den tiden här på riktigt – proppen Orvar släpper.

– Det finns gott om jobb i offentlig sektor när nu 40-talisterna går i pension, säger TRR Trygghetsrådets vd Calle Leinar.

Väldigt många tidigare privat anställda hittar därmed jobb i stat, kommuner och landsting.

– Det har vi inte sett förut i den här omfattningen, säger Leinar.

Organisationen har som uppgift att hjälpa uppsagda tjänstemän till nya jobb. Och det ser nu ljusare ut än tidigare. Färre blir uppsagda och TRR spår att uppsägningarna minskar ytterligare nästa år, från 18 000 tjänstemän i år till 15 000 nästa år.

Förutom att privata uppsagda tjänstemän har lättare att hitta jobb i det offentliga, så är konjunkturen lite ljusare, plus att de jobbsökande generellt har bättre kompetens än tidigare.

I omkring 90 procent av fallen hittar de uppsagda i dagsläget nytt jobb via TRR, vilket är om inte rekord, så bra nära, enligt Calle Leinar.

Mycket av uppsägningarna har strukturella orsaker, det vill säga har sin orsak i omorganisationer, specifika branscher med problem och liknande – alltså inte en direkt koppling till en allmän försvagning av ekonomin. Den utvecklingen kommer att bestå, tror Leinar.

– Vi ser fortsatt väldigt stora förändringar de närmaste åren.

Och här finns gott om kompetenta personalgrupper. Calle Leinar nämner bland annat nedläggningen av Astra Zenecas forskningsanläggningar, journalister som sägs upp när tidningsbranschen har problem.

– Det är lättare för de grupperna, framför allt om man är beredd att bredda sig till närliggande branscher, säger han.