Ett nytt omställningsavtal dröjer för tjänstemännen. Liksom arbetsgivarnas efterlängtade ändringar av turordningsreglerna. Parterna har tagit jullov i förhandlingarna.

Som Arbetet tidigare berättat står tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv långt ifrån varandra i förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal. PTK vill ha ett system med fortlöpande kompetensutveckling och bättre omställning. För att gå med på det kräver Svenskt Näringsliv förändringar av turordningsreglerna vid uppsägning.

Arbetet har tidigare kunnat avslöja de båda sidornas förslag till en överenskommelse och förslagen visar att parterna är långt ifrån eniga om hur ett nytt avtal ska se ut. Deras ambition var att bli klara med ett nytt avtal i år, men så blir det nu inte.

– Vi står en bit ifrån varandra men frågorna är viktiga och kräver mer tid, och därför väljer vi att ajournera till andra halvan av januari, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, i en kommentar.

Men det betyder inte att arbetet helt stannar av, påpekar både PTK och Svenskt Näringsliv.

”Under tiden ska båda parter begrunda och analysera de alternativ som återstår. Parterna kommer även att ha samtal med regeringen som har en viktig roll att spela i ett utvecklat omställningsavtal,” skriver de på sina hemsidor.

Läs om Svenskt Näringslivs avtalsförslag och om PTK:s motförslag.