Arbetsförmedlingen skärper kontrollen av privata aktörer. Nästa år satsar förmedlingen ytterligare mellan 10 och 15 miljoner kronor på kontroll.

– Det möjliggör en ganska rejäl förstärkning. Vi kommer att hitta och korrigera fler försök att utnyttja systemet än tidigare, säger Clas Olsson, t f generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Mer kontroll betyder färre arbetsförmedlare. Orsaken är att Arbetsförmedlingen får en klumpsumma till all förvaltning. Det vill förmedlingen ändra på och föreslår att pengarna för kontroll ska tas från anslaget för inköp av privata tjänster.

– Poängen med den modellen är att resurserna för kontroll anpassas efter hur vi mycket vi handlar upp, förklarar han.

Arbetsförmedlingen har arbetat fram en modell för kontroll och uppföljning av kompletterande aktörer som jobbcoacher och etableringslotsar. Under de senaste åren har den inte tillämpats fullt ut. Nu ska det bli bättre.

– Vi har inte lagt tillräckligt mycket resurser på kontroll. Det finns ett behov att förstärka, anser Clas Olsson.

Det gick undan när de privata aktörerna gjorde sitt intåg i arbetsmarknadspolitiken. Inför 2007 talade regeringen om att Arbetsförmedlingen skulle göra mindre själv och i stället köpa tjänster av andra.

Nu har Arbetsförmedlingen sammanställt erfarenheterna av sex år med kompletterande aktörer.

– Det finns skäl att resonera kring hur kvaliteten i tjänsterna skulle kunna öka, skriver Arbetsförmedlingen i en självkritisk genomgång och listar några förslag, som mer pengar till kontroll och uppföljning, förstärkt kompetens om upphandlingar, ersättning efter resultat samt färre och större leverantörer.

Det sista ska ses i ljuset av att 900 företag med verksamhet på 3 500 olika adresser slåss om att jobbcoacha drygt 3 000 arbetslösa.

Det var ingen liten omvälvning när de kompletterande aktörerna gjorde entré. I rapporten jämställs den med att införa en ny utbildningsform. Alltihop genomfördes utan att det hade utretts innan. Så har det också blivit en del tidningsrubriker under åren.

Som mest deltog 180 000 arbetslösa i aktiviteter hos kompletterande aktörer 2010. De flesta satt hos någon jobbcoach och filade på cv:t.  Sedan har antalet minskat. Under de första tio månaderna 2013 hade 62 000 arbetslösa varit hos någon kompletterande aktör.

Nu har Arbetsförmedlingen sex års erfarenhet av kompletterande aktörer. Det har gett kunskaper och erfarenheter. Enligt rapporten kan Arbetsförmedlingen bli bättre, men då krävs mer resurser till uppföljning och utveckling.

Notan är 1,5 miljarder

• Kompletterande aktörer kostar 1,5 miljarder om året.
• Kompletterande aktörer är jobbcoacher, etableringslotsar, som ska hjälpa nyanlända att hitta jobb och bostad samt aktörer som erbjuder rehabilitering, sysselsättningsplatser åt arbetslösa med psykisk funktionsnedsättning och olika tjänster till de som deltar i jobbgarantin för unga och jobb- och utvecklingsgarantin.
• Fas 3-anordnare räknas inte som kompletterande aktörer. Anordnarbidragen till fas 3-anordnare kostar ytterligare knappt 1,5 miljarder i år.