Krockar mellan olika system och förväntningar på hjälp från Arbetsförmedlingen försvårade omställningen för dem som blev arbetslösa i Saabkraschen. Två år efter dagen då 1 400 arbetare tvingades lämna fabriken utvärderar LO hur omställningssystemet fungerat i Trollhättan.

För exakt två år sedan, den 19 december 2011, kom beskedet. Saab automobile hade lämnat in sin konkursansökan.

På uppdrag av LO har frilansjournalisten Anna Danielsson Öberg studerat hur omställningen fungerade i Trollhättan, där 3 000 personer blev arbetslösa på en enda dag i en liten stad som redan före konkursen hade 14 procents arbetslöshet. Hon har intervjuat både personer som blev arbetslösa och aktörerna som skulle hjälpa dem.

Totalt omfattades 1 400 arbetare av konkursen och de hade därmed rätt till stöd från parternas trygghetsfond TSL. Det innebar att de förutom Arbetsförmedlingens handläggare också fick en personlig coach via företaget Startkraft.

Rapporten visar att det finns olika åsikter om vilket ansvar de olika aktörerna har. Omställningsföretaget ansåg att Arbetsförmedlingen borde ha gjort mer, medan Arbetsförmedlingen betonar att deras uppdrag inte är att satsa på nyarbetslösa utan att fokusera på speciellt utsatta grupper som lågutbildade, funktionsnedsatta, utrikesfödda samt unga och äldre som står långt från arbetsmarknaden.

Många av de tidigare Saabanställda i rapporten uppger att de är ganska nöjda hjälpen från TSL-systemet, men att de känt sig svikna och nonchalerade av Arbetsförmedlingen.

– Flera tycker att myndigheten bör byta namn, eftersom den inte förmedlar jobb utan bara uppmanar arbetslösa att göra saker själva och sedan kontrollerar dem, säger Anna Danielsson Öberg, som i dag presenterade rapporten på ett seminarium i LO-borgen.

Inte förrän det efter flera månader kom pengar från EU:s globaliseringsfond fick de arbetslösa från Saab hjälp med utbildningar och andra aktiva insatser. EU-pengarna blev ett sätt för Arbetsförmedlingen att runda sina egna regelverk om vilka de får hjälpa och vad de kan göra, enligt Anna Danielsson Öberg.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson delar de arbetslösas kritik mot Arbetsförmedlingen och dess uppdrag.

– Jag kände en enorm frustration när jag läste rapporten och blev åt helvete förbannad över hur det här samhället har krackelerat. Hur vi har backat från att vara ett samhälle där vi ställer upp för varandra, säger han, och kallar Arbetsförmedlingens direktiv för en katastrof.

Han tycker att det är självklart att myndigheten ska kunna sätta in arbetsmarknadsutbildningar och hjälp till arbetslösa även om de nyligen förlorat sina jobb.

– Det här visar att vi behöver en arbetsmarknadspolitik, för det finns inte i Sverige i dag, säger han.

Både han och Pär Andersson, som arbetar med omställningsfrågor på Svenskt Näringsliv, konstaterar att TSL bara ska vara ett komplement till det samhället erbjuder arbetslösa.

– När TSL kom till var utgångspunkten att det här ska vara grädden på moset. I dag kan vi konstatera att det har blivit själva grundplattan för de här grupperna, säger Pär Andersson.

Han efterlyser tydliga regler om vad Arbetsförmedlingen ska bidra med. När det är klart kan parterna kan ta ställning till om de på något sätt måste förändra reglerna för TSL så att arbetslösa kan få bättre hjälp och så att systemen fungerar tillsammans.

Att det finns saker att jobba på för att förbättra omställningen i framtiden var alla överens om vid dagens seminarium. Men om omställningen i Trollhättan varit lyckad eller inte lämnade varken seminariet eller rapporten något svar på.

Enligt Startkrafts siffror från i juni i år hade drygt 1 000 av de 1 300 Saabarbetslösa omställningsföretaget hade hjälpt sysselsättning i form av jobb eller utbildning. 105 var kvar hos Arbetsförmedlingen. Av de 1 000 hade dock 300 visstidsanställningar som var kortare än sex månader och 300 var i utbildning.

Arbetsförmedlingens statistik från september visade däremot att ungefär 600 av arbetarna från Saab var kvar i olika program.

Skillnaden kan förklaras av att eventuella sommarjobb hade avslutats i september och att Startkraft till skillnad från Arbetsförmedlingen räknar dem som deltar i projekt finansierade av globaliseringsrådet som sysselsatta.

Arbetslösheten i Trollhättan ligger fortfarande i topp i Sverige med drygt 15 procent. När den efter Saabkraschen var som högst låg den över 20 procent.