En arbetsförmedling där jobbsökande ska kunna vara anonyma har nyligen startats på nätet, rapportera Upsala Nya Tidning.

Tanken bakom sajten är att den som söker jobb ska slippa risken att bli diskriminerad på grund av kön, etnicitet eller ålder.

– Vi vill ge människor en chans att visa upp vilka de är och vad de kan, innan de blir bortsållade på grund av omedvetna fördomar, säger Taieb Khessib som tillsammans med Alexander Arf ligger bakom jobbkompetens.se, till tidningen.