DHL:s varsel om uppsägning av 25 anställda på Lagenas lager i Jordbro och i stället hyra in fler från bemanningsföretag fick 30 minuter i rampljuset i riksdagen tidigare i dag.

Det var det viktigaste resultatet av vänsterledaren Jonas Sjöstedts fråga till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M).

Fortsättning följer i Berlin och Bryssel eller Strasbourg. Även där ska uppsägningarna i Jordbro debatteras. Vänsterpartiet tar upp frågan i EU-parlamentet och det tyska partiet die Linke ställer frågan i tyska förbundsdagen.

Logistikjätten DHL är ett tyskt företag med Deutsche Post som huvudägare.

Jonas Sjöstedt ville veta om regeringen tänker införa en lag som gör det förbjudet att sparka fast anställda och ersätta dem med inhyrda från bemanningsföretag. Elisabeth Svantesson hänvisade till en utredning om inhyrning och företrädesrätt till återanställning.

Utredningen ska redovisas senast den 31 januari 2014. Innan dess säger regeringen ingenting.

– Utredningen måste få slutföra sitt uppdrag, förklarade Elisabeth Svantesson.