Nu varnar a-kassorna för att tusentals arbetslösa riskerar att bli av med sin ersättning inom de närmaste månaderna. Trots all information har budskapet om aktivitetsrapporterna inte nått hela vägen fram.

– Vi signalerar vad som är på väg på att hända som en konsekvens av de nya reglerna. Vi tror inte att tanken var att städa bort folk från arbetslöshetsförsäkringen, men det är trots allt det som håller på att hända, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på A-kassornas samorganisation.

Mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa riskerar att bli av med ersättningen från a-kassan i februari. I stor utsträckning var det samma människor som inte lämnade in aktivitetsrapporter både i oktober och november. För varje månad utan rapport förlorar dessa arbetslösa fler och fler dagar med ersättning. I februari blir de av med all ersättning.

Omkring 37 000 arbetslösa lämnade inte in aktivitetsrapporter i december. Hälften, eller knappt hälften av dem, riskerar därmed en varning eller indragen ersättning under någon eller några dagar – än så länge. Inom några månader kan de bli av med hela ersättningen.

Ingen tror att tusentals människor medvetet sätter sin försörjning på spel. Det ligger närmare till hands att tro att informationen inte har nått fram, alldeles oavsett om det beror på den som skickar ut eller den som tar emot informationen.

Frågan är det räcker med att informera.

– Det är en stor utmaning att informera bort problemet, konstaterar Katarina Mattsson.

It-krångel verkar vara ytterligare en orsak. Många arbetslösa har haft problem med att lämna sina aktivitetsrapporter på nätet.

Arbetsförmedlingen anmäler alla som inte rapporterar till a-kassorna. Mellan 50 och 60 procent av rapporterna gäller fel människor, folk som inte lyfter a-kassa och därmed inte ska rapportera. Den stora felprocenten beror på att Arbetsförmedlingen inte får samköra sina register med a-kassornas.

Både a-kassorna och Arbetsförmedlingen vill lätta på sekretessen. Det kräver att regeringen beslutar om en ny förordning, enkelt uttryckt en sorts lag som inte kräver riksdagens godkännande.

Nu filar Arbetsförmedlingen och a-kassorna på ett brev till arbetsmarknadsdepartementet. Där ska de ringa in problemet och tala om exakt vad de vill att regeringen ändrar på.

– Vi försöker bli klara så fort som möjligt. Sedan är den absolut kortaste handläggningstiden på departementet två månader, berättar Katarina Mattsson.

350 000 fler ska rapportera

• Sedan den 1 september ska runt 150 000 arbetslösa med a-kassa lämna in aktivitetsrapporter varje månad och berätta vilka jobb de har sökt.
• Inom tre månader ska 500 000 arbetslösa rapportera varje månad. I januari tillkommer ungdomar utan jobb, i februari inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och i mars arbetslösa med socialbidrag.
• I oktober fattades 46 000 rapporter, i november 38 000 och i december 37 000.