Foto: Björn Larsson Rosvall

Foto: Björn Larsson Rosvall

–Arbetsgivarna har välkomnat oss, säger IF Metalls Håkan Skött om fackets och Arbetsförmedlingens samarbete för att få ut långtidsarbetslösa på praktik.

 

IF Metalls och Arbetsförmedlingens samarbete för att fixa jobb åt långtidsarbetslösa i Trollhättan kan få en fortsättning. Vart femte företag som besöktes tog emot praktikanter och flera har fått jobb.

Projektet ”Designa för kompetens” startade strax före semestern. Under några månader åkte Håkan Skött och Christer Persson, tidigare klubbordförande på Saab respektive Vargön Alloy, runt och besökte företag i Trollhättan för att matcha långtidsarbetslösa metallare med företagens behov av arbetskraft.

Totalt 49 företag besöktes och resultatet blev tio praktikplatser. Två av dem ledde vidare till vikariat, två anställningar är på gång och ytterligare två kan bli aktuella.

– Vi får komma ihåg att vi bara besökt företag i Trollhättan där vi har en väldigt hög arbetslöshet och en besvärlig situation. De vi jobbade med var också arbetslösa redan innan Saab gick i konkurs och har alltså varit det länge. Med tanke på det, får man säga att det har gått väldigt bra, säger Håkan Skött.

Flera företag, som inte haft möjlighet att ta emot någon direkt, har också bett facket att komma tillbaka efter nyår, så det kan fortfarande tillkomma både praktikplatser och anställningar.

– Vi har fått väldigt positiv respons från arbetsgivarna för att vi försöker matcha människor och inte bara skicka ut folk slumpartat på praktik. De har verkligen välkomnat oss, säger Håkan Skött.

Både avdelningen och Arbetsförmedlingen i Trollhättan är nöjda med resultatet. Så nöjda att man nu hoppas på en fortsättning i större skala tillsammans med IF Metalls avdelning Bohuslän-Dal, och med stöd av EU-pengar.

– Vi vill gärna få ut den här servicen till fler arbetslösa medlemmar och vi hoppas att EU kan ge oss de ekonomiska möjligheterna, säger Per Källvik som är ombudsman på IF Metall Norra Älvsborg i en kommentar på avdelningens hemsida.

Avdelningarna ska besluta om satsningen i januari. Om den blir verklighet kommer den att omfatta hela Bohuslän, Dalsland och Göta Älv-dalen. Avdelningarna vill också utöka projektet med utbildningsinsatser och validering av de kunskaper som de långtidsarbetslösa redan har. För att finansiera projektet är tanken att avdelningarna ska söka pengar från de europeiska strukturfonderna (EFS).