Inte bara vd får sin lön och bonus höjd — börsjättarnas fasta styrelsearvoden har ökat med 70 procent under de senaste tio åren och mer är på gång, skriver Dagens Industri som granskat arvodena i 30 stora börsbolag. Snittarvodet i dem är runt 510 000 kronor och 1,5 miljoner till styrelsens ordförande.

Börje Ekholm, vd för Investor, vill höja dem ännu mer ”för att nå de internationella nivåerna”, säger han till DI och anför ett brittiskt talesätt:

”If you pay peanuts you get monkeys.”