Replik på Tomas Eneroths (S) debattartikel.

 

Tidigare var svenskar samtidigt friskast och mest sjukfrånvarande i Europa. Många som hade mer att ge föstes ut från arbetsmarknaden i stället för att ges stöd att komma tillbaka efter sjukfrånvaro.

En växande sjukfrånvaro tar dessutom resurser från välfärdens kärna och tränger undan investeringar för framtiden.

Alliansen reformerade därför sjukförsäkringen. I dag är en kvarts miljon människor färre sjukskrivna eller förtidspensionerade (uppbär sjukersättning) jämfört med 2006.

Sjukfrånvaron mäts med det så kallade ”ohälsotalet”. Det har minskade kraftigt mellan 2008 och 2013 – från 36 till 27 dagar. Det är alltså felaktigt att påstå att sjukfrånvaron inte har minskat.

Sjukskrivningarna ökar nu från de historiskt låga nivåerna. Det är allvarligt och därför pågår det ett analysarbete för att öka kunskapen om hur ökningen ska motverkas.

Företagshälsovård är viktigt för att förebygga sjukskrivning och underlätta rehabilitering och återgång i arbete. Arbetsgivaren spelar en viktig roll för en anställds möjlighet att återgå i arbete efter sjukfrånvaro. Därför har Alliansen satsat på stöd till företagshälsovården sedan 2010. Ett stöd som nu reformeras.

Socialdemokraternas kritik mot reformeringen av stödet till företagshälsovård är oseriös. Nuvarande system har inte levt upp till förväntningarna. Därför är det rätt och rimligt att det reformeras.

Stödet till företagshälsovården fungerade inte som stimulans till aktiva insatser. Dessutom har drygt hälften – 740 miljoner kronor – av avsatta medel mellan 2010 och 2012 inte använts av branschen.

Stödet till företagshälsovården ska nu koncentreras på aktiva insatser och gå direkt till arbetsgivarna. På så vis ska arbetsförmåga tas tillvara tidigt på arbetsplatsen. Därmed ökar möjligheterna att tidigt återgå i arbete.

Storleken på stödet minskar till en början, men planeras öka kommande år. Resultat ska bli bättre redan från början.

Socialdemokraterna distanserar sig från en pragmatisk och reforminriktad syn på sjukförsäkringen. De lovar i stället att riva upp allt arbete som syftar till att hålla nere sjukfrånvaron. Samtidigt kritiserar de Alliansen för ökande sjukskrivningstal.

Ska svenskar åter bli världens mest sjukfrånvarande folk? Nej, säger vi. Vad svarar Socialdemokraterna egentligen?

Gunnar Axén (M)gunnaraxen

Ordförande i riksdagens socialförsäkrings­utskott