En gemensam grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet hotar inte de fackliga a-kassorna. I stället kompletterar de varandra och tillsammans ger de trygghet för den som under någon period i livet inte kan jobba.

Alliansens så kallade arbetslinje har gjort det tufft att vara arbetslös eller sjuk. Efter regeringens försämringar står allt fler utan a-kassa eller sjukförsäkring. Bara hälften av dem som är öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Taket i a-kassan är så lågt att vi knappast kan tala om en försäkring längre. Bara drygt var tionde arbetslös får ut 80 procent av lönen.

Alla de som har tidsbegränsade och tillfälliga jobb måste kunna bevisa för Försäkringskassan att de kommer att ha lön framöver, annars blir det ingen sjukpenning. Det är bara några exempel på de orimliga regler som gäller i dag.

Förutom stort lidande för enskilda människor innebär regeringens politik också en börda för kommunerna, när arbetslösa och sjuka hänvisas till socialkontoret för att ansöka om försörjningsstöd. Där är det inte individens utan hela familjens ekonomi som bedöms. Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät och är inte tänkt som ersättning vid sjukdom och arbetslöshet.

Det är uppenbart att de här orimligheterna och många andra brister behöver rättas till snarast möjligt. Men socialförsäkringsutredningen, som skulle föreslå reformer, har varit lamslagen av partipolitiska motsättningar och inte kommit någon vart på över tre år. Det är inte att ta ansvar för de sjuka och arbetslösa. Det är att sätta partipolitik och valtaktik före männi­skors välfärd.

Miljöpartiet har ett eget förslag till lösning, som kombinerar en inkomstförsäkring med en gemensam grundtrygghet åt alla som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Vi kallar vårt förslag Arbetslivstrygghet. Vi vill förhindra att människor kastas ut ur trygghetssystemen utan varken rehabilitering eller jobb. Och vi vill att de som ännu inte fått stadigt fotfäste på arbetsmarknaden också ska kunna vara försäkrade. Med dagens arbetsmarknad där studietiden blir allt längre och tidsbegränsade anställningar allt vanligare, måste systemet moderniseras för att behålla sin legitimitet.

Vårt förslag innebär för det första ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen. För det andra föreslår vi en allmän grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet för alla över 20 år som uppfyller något av följande villkor:

• Att man haft minst 7 000 kronor i månaden i inkomst av arbete i sex månader

• Att man sökt arbete aktivt eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program eller utbildningar i sex månader.

• Att man varit studerande och avlagt examen.

• Att man varit något av ovanstående men blir sjukskriven i mer än 14 dagar och saknar sjukpenninggrundande inkomst.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har tyvärr uppfattat detta förslag som ett angrepp på de fackligt organiserade a-kassorna (SvD den 25 oktober 2013). Vi är övertygade om att detta bygger på en missuppfattning. De fackliga a-kassorna har en viktig roll även i framtiden. Starka fackliga organisationer är omistliga för att bevara den svenska modellen, som skapat välfärd och trygghet på arbetsmarknaden.

Vårt förslag innebär att a-kassorna kompletteras med en statlig allmän grundförsäkring. Till denna kommer – för dem som är medlemmar – a-kassan, en inkomstrelaterad er­sättning med höjt tak så att det blir på samma nivå som i sjukförsäkringen. Därutöver ska det givetvis vara ­möjligt att teckna en ännu högre frivillig inkomstrelaterad försäkring så som många fackförbund i dag erbjuder.

Miljöpartiet arbetar för att nå en bred politisk majoritet för en modern försäkring för både arbetslösa och sjuka. Vi är medvetna om att det krävs både politiskt mod och ansvar för att gå till handling. Men vi tror och hoppas att politiker i grunden vill sätta människors välfärd före partipolitik och valtaktik.

Gunvor G Ericson (MP) gunvorgericson
gruppledare och ledamot i socialförsäkringsutredningen