Foto: Janerik Henriksson

Foto: Janerik Henriksson

Den politiska signalen från arbetsmarknadsministern och regeringen är att kontrollera arbetslösa i första hand.

 

Arbetsförmedlingen hemligstämplar allt som har med privata anordnare att göra. Ändå har det inte varit någon brist på rapporter om jobbcoacher och fas 3-direktörer med vidlyftiga vinstmarginaler. 

Men den politiska signalen till Arbetsförmedlingen är att jaga arbetslösa.

I mars nästa år är systemet med aktivitetsrapporter fullt utbyggt. Då ska en halv miljon arbetslösa rapportera vilka jobb de har sökt varje månad – annars riskerar de att bli av med sin ersättning.

Just nu håller Arbetsförmedlingen och a-kassorna på att bygga upp en gigantisk kontrollapparat. Prognosen är att det krävs motsvarande 400 heltidstjänster bara på Arbetsförmedlingen för att hantera rapporterna. Det lär gå ut över annat, som att förmedla jobb.

Däremot är det inte tal om några 400 heltidstjänster för att jaga privata företag och föreningar med bidrag från Arbetsförmedlingen.

”Arbetsförmedlingen arbetar med att förbättra kontrollen av de privata aktörerna”, skriver Jessica Polfjärd (M), ordförande i riksdagens arbetsutskott, i ett e-brev. Svaret går ut på att det inte behövs några extra pengar för det.

Arbetet försökte ställa frågorna till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M). Hon hade inte tid. Regeringen pratar i och för sig gärna om bidragsfusk – men då ska det vara sjuka och arbetslösa som fuskar.

Jessica Polfjärd hänvisar till en utredning som förra arbetsmarknadsministern Hillevi Engström tillsatte i mars. Den ska kartlägga om det förekommer oegentligheter och överutnyttjande bland arbetsgivare med bidrag från Arbetsförmedlingen. Hillevi Engström underströk noga att regeringen inte vet om det förekommer fusk.

Utredningen redovisas den 31 mars. Tidpunkten innebär att det inte lär komma några förslag före valet. Ett av uppdragen är att titta på om Arbetsförmedlingens rutiner är tillräckliga.

2007 uppmanade regeringen för första gången Arbetsförmedlingen att ta in privata aktörer. Det dröjde tre år innan regeringen för första gången nämnde kontrollen. Budskapet var att Arbetsförmedlingen ska säkerställa hög kvalitet.

Varje lokal arbetsförmedling ska kolla ”sina” fas 3-anordnare. Det finns inga extrapengar utan kontrollen ska rymmas i budgeten. Det är samma sak med kompletterande aktörer, som till exempel jobbcoacher. Skillnaden är att både huvudkontoret och lokala arbetsförmedlingar sköter kollen.

Men fokus ligger på de arbetslösa. De ska rapportera – annars blir de av med ersättningen. Trots en massa information från Arbetsförmedlingen och a-kassorna är det många som inte gör det. Den enda rimliga förklaringen är att de inte har fattat. Hög utbildning verkar inte hjälpa. I oktober hade Akademikernas a-kassa 1 000 medlemmar som inte hade rapporterat och därmed riskerar straff.

– Självklart är det oroande att så många förhållandevis snart står utan ersättning från vårt system, säger Katarina Bengtson Ekström, föreståndare för Akademikernas a-kassa.