De strejkande arbetarna visar sina nakna överkroppar som en protest mot anställningsvillkoren vid Alfa Lavals verkstad i den indiska staden Pune.

Arbetarna sliter av sig sina skjortor på Diwali, dagen då alla indier köper fina saker till varandra ungefär som på den svenska julaftonen. De lågt betalda arbetarna vill demonstrera mot att de inte har något att ge den dag när alla andra ger presenter till sina familjer.

Sedan den 1 oktober strejkar 402 av de 540 bemanningsanställda arbetarna vid Alfa Lavals fabrik, som har totalt har 800 anställda. De bemanningsanställda arbetar alla på produktionslinjen i fabriken.

Vissa av dem har arbetat för Alfa Laval sedan lång tid, en del mer än 15 år. De tjänar mellan 8 000 och 10 000 rupies vilket motsvarar runt 900 till 1 100 svenska kronor per månad. De fast anställda tjänar 30 000 till 40 000 rupies, cirka 3 000 till 3 800 kronor per månad.

Den 15 september skickade de kontraktsanställda ett brev till ledningen där de kräver fast anställning Eftersom de inte fick något svar på brevet gick de ut i strejk. Alfa Laval svarade med att lockouta de strejkande.

Konflikten minskar produktionen i fabriken till cirka 30 procent av den normala. Fram till den 21 november innebär det att Alfa Laval har förlorat cirka 153 miljoner kronor.

Den 12 november uppmanade arbetsdomstolen Alfa Laval att ta tillbaka arbetarna, men företaget vägrar och nu går frågan till en annan domstol. Företaget vägrar att förhandla med fackföreningen Rashtree Shramik Agardi som företräder de bemanningsanställda.

Jan Nilsson, IF Metalls svenska koncernfack, berättar att han sedan en längre tid tillbaka för en dialog med de anställdas fackföreningar och den lokala ledningen på Alfa Laval i Pune om hur antalet fast anställda på fabriken ska ökas och andelen inhyrda på kontrakt ska minskas.

IF Metall samarbetar med de tre fackliga organisationer som representerarde anställda på företaget. Någon kontakt med den helt utomstående organisationen som för de protesterandes talan har man inte haft. IF Metalls koncernfack bedömer att man inom snar framtid ska kunna komma fram till en lösning som väsentligt förbättrar situationen.

– Han har inte träffat oss eller dem som demonstrerar utanför företagets grindar, säger Yashwantbhau Bhosale, ledare för Rashtree Shramik Agardi, fackföreningen som företräder de kontraktsanställda och som Alfa Laval vägrar att förhandla med.

Yashwantbhau Bhosale berättar att det finns två interna fackföreningar på Alfa Laval. Ett fack för 60 fast anställda och ett annat för 221 fast anställda tjänstemän och arbetsledare. Han anser att båda fackföreningarna stödjer företagsledningen.

– Den fackliga strukturen är besvärlig och komplicerad i Indien, säger Mats Svensson, IF Metalls internationella enhetschef.

– Fackliga organisationer är ofta kopplade till politiska partier. Ett resultat av det är att lokala fack förblir företagsfack och inte ansluter sig till de nationella organisationerna som existerar i landet.

Eva Schiller på Alfa Lavals huvudkontor skriver i ett mejl till Arbetet att situationen hanteras av Alfa Lavals indiska organisation. ”Det har vårt fulla förtroende och vi ser till att hålla oss informerade. Diskussioner pågår också med de lokala fackliga organisationerna i Indien och de centrala fackföreningarna i Sverige, företrädda av IF Metall, om att stegvis minska antalet kontraktsanställda på våra tillverkningsenheter i Indien.

Hon uppger att företagets ambition är att ha i genomsnitt  cirka 80 procent fast anställda på fabrikerna i Indien. När de fast anställda ska bli fler lovar Alfa Laval att också se över villkoren för de kontraktsanställda i dialog med deras formella arbetsgivare, ”med mottot lika lön för lika arbete och samma kompetens”.

I Lund organiserar aktionsgruppen ”Stöd de strejkande arbetarna på Alfa Laval i Indien” en manifestation i morgon, lördag. Den har tidigare demonstrerat utanför Alfa Lavals huvudkontor i staden.

– Där frågade vi direktören om han inte tyckte det var orättvist att de kontraktsanställda hade lägre lön, till och med annan mat, berättar gruppens Henrik Johansson.

– Han svarade att Alfa Laval följde lokal lagstiftning. Precis som fransmännen i Västafrika, precis som Alfa Laval när de bröt sanktionerna mot apartheidtidens Sydafrika, säger Henrik Johansson.

FAKTA

I staden Pune i den indiska delstaten Maharashtra finns den största koncentrationen av svenska industriföretag utanför Sverige. Atlas Copco, Alfa Laval, SKF och Sandvik är några av företagen i stadsdelen Sveanagar – Sweden city. Här finns också Seco Tools och Tetra Pak.

Strejken på Alfa Laval är inte en isolerad händelse. Kontraktsanställda i en närliggande fabrik strejkade i maj/juni och fick fast anställning. I en annan stad i Maharashtra är 600 kontraktsanställda ute i strejk för att få reglerade anställningsavtal.

De bemanningsanställda i Pune är organiserade i fackföreningen Rashtree Shramik Agardi, som är medlem i den nationella fackliga federationen INTUC, en organisation närstående partiet the National Congress party.