Föräldrars vabbande har inte förändrats nämnvärt sedan frånvarointyget slopades i januari. Det visar en analys från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Vabbandet (vård av sjukt barn) var visserligen något högre i början av 2013 än vid samma tid året innan. Men eftersom ökningen var liten, och dessutom började flera månader innan kravet på intyg från förskolan eller skolan togs bort, bedömer ISF det som osannolikt att borttagandet påverkade föräldrarnas uttag.

Samtidigt brister Försäkringskassan i kontrollerna av om barnet varit borta och att föräldern inte jobbat. Målet är att granska fem procent av ärendena, men under vissa perioder sker inte några kontroller alls, enligt ISF.

Vabintyg

• Kravet på intyg om barns frånvaro infördes av regeringen den 1 juli 2008 för att minska de felaktiga utbetalningarna.

• Föräldern som vårdade ett sjukt barn skulle fylla i ett intyg som sedan undertecknades av förskolan eller skolan. Därefter skickade föräldern detta till Försäkringskassan för att få rätt till tillfällig föräldrapenning.

• Intyget blev snabbt illa omtyckt då det innebar både krångel och extra pappersarbete. Dessutom försenade det utbetalningarna.

• Vid årsskiftet togs intyget bort.