Beslutet att lägga ner TCO-tidningens pappersutgåva har inte varit friktionsfritt inom organisationen. Journalistförbundet har framfört kritik och har fortfarande invändningar.

– Det är olyckligt att TCO inte längre prioriterar de förtroendevalda, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Förtroendevalda i de olika TCO-förbunden har fått papperstidningen hem i brevlådan.

Arbetet har tidigare berättat att TCO-styrelsen beslutat att lägga ner TCO-tidningens pappersutgåva och ha kvar tidningen på nätet. Beslutet är en del av TCO:s nya inriktning där vissa områden prioriteras och andra inte. Tjänstemännens centralorganisation vill bli en slagkraftig lobbyorganisation som påverkar beslutsfattare och opinionsbildare.

– Det är ingen hemlighet att vi haft olika uppfattningar om TCO:s publicistiska verksamhet. En del tycker den är mindre viktig. Vi i Journalistförbundet har väl varit de starkaste kritikerna av en sådan uppfattning, säger SJF:s ordförande.

Han vill inte närmare berätta om de skilda ståndpunkterna, men han säger att det går att räkna ut vilka tjänstemannafack som har storleken och tyngden att driva förslag om nedläggning.

– Beslutet i TCO-styrelsen är ändå positivt. Det kan vi leva med. Beslutet innebär att vi tycker att det är viktigt att ha en publicistisk verksamhet för en påtryckarorganisation som TCO, säger Jonas Nordling.

Han tycker dessutom att TCO skulle tjäna på att utveckla den journalistiska verksamheten.