(Texten som Åke Johansson läser upp i detta klipp publicerades för övrigt ursprungligen i Arbetet.)

Föreningen Arbetarskrivare tar initiativet till en landsomfattande litterär och musikalisk valrörelse, med början i Sandviken den 30 januari, då Anna Jörgensdotter, Bernt-Olov Andersson och Victor Estby medverkar. Också fortsättningsvis är det tänkt att föreställningarna ska ha lokal förankring.

Man kan läsa mer på Arbetarskrivares hemsida. Där man samtidigt kan få överblick på deras förnämliga utgivning, byggd på idén att blanda etablerade och icke etablerade författare.

”Vi verkar för ett mänskligare Sverige!” Så lyder en av parollerna i deras analys av läget.

Turnén finns också i andra medier än liveframträdanden och böcker: Arbetarskrivare har publicerat nio sevärda kortfilmer av José Figueroa på Youtube. Dem hittar man också på hemsidan.

Det är bara att önska lycka till med projektet att vräka Alliansen och framhålla kulturens plats längst fram i samhällsdebatten. Kommande framträdanden kommer att annonseras.