Svenska moderater i EU-parlamentet anser inte att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp eller att man ska fördöma mäns våld mot kvinnor.

Inte heller anser de att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning.

Någon annan slutsats går inte att dra sedan samtliga svenska moderater i EU-parlamentet i går lade ned sina röster vid ännu en omröstning kring den viktiga resolutionen om sexuell och reproduktiv hälsa.

Bland nejsägarna fanns Alf Svensson (KD), men än mer skrämmande är att samtliga moderater alltså lade ned sina röster under omröstningen som slutade med siffrorna 334–327.

Det ger anledning att se hur viktigt det kommande EU-valet är då vi kan rösta bort de svenska ledamöter som så snart de lämnar hemmaplan och far till EU-parlamentet byter skepnad och vägrar stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter.

Resolutionen var inte bindande utan endast en rekommendation som skulle slå fast den viljeinriktning som tidigare varit rådande inom EU, att öka alla människors rätt över sin egen kropp och sexualitet.

I stället röstade parlamentet igenom ett skarpt uttalande som skrivits av de båda konservativa grupperna om att sådana saker inte ska pådyvlas något EU-land, inte ens som rekommendationer.

Det betyder att EU-parlamentet nu i realiteten aktivt tar ett steg tillbaka när det gäller reproduktiv hälsa, kvinnors rättigheter och alla människors lika värde.

Det är skrämmande.

För några veckor sedan var resolutionen uppe för första gången i EU-parlamentet. Inför gårdagens omröstning hade vissa passusar om insemination tagits bort för att åtminstone säkra en grundläggande basal rekommendation om reproduktiv hälsa.

Men inte ens detta lyckades.

Att EU-parlamentet under jubel från högerkrafter röstar emot jämställdhet och likaberättigande är naturligtvis en absurd bild av ett Europa som vi hoppades var på väg bort från könsmässigt och sexuellt förtryck.

Men att de svenska moderaternas svek var en hårsmån från att avgöra hela omröstningen visar också hur betydelsefullt det kommande svenska EU-valet är.

Sveriges röster i EU-valet kan bli avgörande om frågan åter väcks under nästa mandatperiod, vilket den troligen gör om det finns en möjlighet att nå majoritet.

Det är alltså viktigt att vi i Sverige utnyttjar vår rösträtt i valet till EU-parlamentet i maj så att vi blir av med de parlamentariker som så lätt slänger alla vackra ord överbord och i Bryssel och Strasbourg i stället väljer att uppgå i Europas styrande patriarkala förtryck.Martin Klepke