Nej, det är inte okej att ta hem något från arbetsgivaren. Inte den här gången heller. Arbetsdomstolen upprepar i dag sin syn på stölder på jobbet. Vvs-installatörens handlande är ”helt oförsvarligt” enligt dagens dom.

I över 25 år har den 45-årigen mannen arbetet på vvs-kedjan Caverion (tidigare YIT). Han har främst jobbat på Stora Ensos pappersbruk i Borlänge, där hans firma är entreprenör.

I september förra året vikarierade han som arbetsledare. En dag kör han hem två pallar med skrot från pappersbruket, under arbetstid och i en av arbetsgivarens lastbilar. Han skulle använda skrotet för att bygga en brunn på gården.

Dagen efter tog enhetschefen upp att det saknades skrot. Mannen erkände och tillsammans åkte de och hämtade tillbaka skrotet. Knappt två veckor senare blev mannen avskedad.

Byggnads ansåg inte att avskedande var giltigt och stämde Caverion. Facket krävde skadestånd till mannen på 180 000 kronor, plus lön fram till dagen då parterna möttes i domstol.

Enligt arbetsgivaren var skrotet rostfritt och vägde totalt 840 kilo. Vilket är värt 7 140 kronor. Stora Enso säljer nämligen vidare sitt metallskrot. De som är direkt anställda hos Stora Enso får ta hem skrot efter att ha frågat en chef och betalat en symbolisk summa. Det gjorde aldrig vvs-installatören, dessutom är han alltså anställd av entreprenören Caverion.

Enligt honom själv och facket handlade det om material som slängts i en container för blandat metallskrot. Det handlade om max 150 kilo med ett betydligt lägre värde än rostfritt skrot. Facket ansåg inte heller att Caverions affärsrelation till Stora Enso påverkats eftersom bolaget fått behålla kontraktet med pappersjätten.

Arbetsdomstolen konstaterar i sin dom i dag att man inte vet det exakta värdet på skrotet, men att det klart inte är ”obetydligt”. Att mannen lämnade tillbaka skrotet har ingen betydelse. Stora Enso har skadats.

”Det finns inte skäl att ifrågasätta bolagets uppgift om att ett sådant agerande från en anställds sida är ägnat att allvarligt äventyra affärsrelationen mellan Stora Enso och bolaget”.

Domstolen hänvisar också till mannens ålder, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter och kallar hans handlande för ”helt oförsvarligt”.

”Det är en självklar utgångspunkt i arbetslivet att arbetstagare inte får ta egendom som tillhör arbetsgivaren utan tillåtelse från egendomens ägare.”

Byggnads ska ersätta bolaget och VVS Företagen för rättegångskostnader på 200 000 kronor. Domstolens samtliga ledamöter står bakom domen.