TCO-tidningens pappersutgåva läggs ner. Tidningen kommer dock att leva kvar på nätet. Det beslutade TCO-styrelsen i går. Och det är en del av TCO:s nya inriktning.

– Det är bra att tidningen lever vidare och att den behåller sin publicistiska självständighet. Samtidigt är det tråkigt att tidningen på papper försvinner, säger Lennart Frykskog, tillförordnade chefredaktör på TCO-tidningen.

Nu återstår bara ett nummer av papperstidningen: ett avskedsnummer som ska komma ut i månadsskiftet februari-mars.

Tidningen har getts ut med fem nummer per år och den har gått till 26 000 förtroendevalda i TCO-förbunden. På redaktionen finns 3,5 tjänster och enligt Lennart Frykskog är det oklart hur många som kommer att göra nättidningen i framtiden.

– Jag tror och hoppas att tidningen ska spela en roll när det gäller arbetsmarknadsfrågor och på de områden som TCO nu prioriterar, säger Lennart Frykskog.

I somras berättade Arbetet att TCO lägger om sin inriktning och särskilt satsar på fem områden. Det är EU, partsmodellen, det sociala trygghetssystemet, arbetsmarknad, jämställdhet och mångfald.

Och samtidigt sa ledningen för tjänstemännens centralorganisation att man inte ska prioritera internationellt arbete utanför Europa, inte heller kulturpolitik, arbetsmiljö eller TCO:s två tidningar: TCO-tidningen och Studentliv.

Omläggningen handlar om att TCO i större utsträckning vill påverka politiska beslut, organisationen kommer dock även i fortsättningen att vara partipolitiskt obunden.

TCO:s kanslichef Torbjörn Bredin berättar att TCO-styrelsen i går också beslutade att lägga extra resurser på EU-arbetet och att utreda en framtidsakademi, som ska påverka den framtida idé- och samhällsdebatten.

Annika Strandhäll är ordförande för tjänstemannafacket Vision och en av ledamöterna i TCO-styrelsen. Hon berättar att TCO är igång med att förändra vilka grupper organisationen vänder sig till. De förtroendevalda är inte längre en prioriterad grupp, enligt henne.

– Det är en process som lett fram till tidningsbeslutet – och det är ett led i att göra TCO mer fokuserat och slagkraftigt. Vi anpassar oss till samhällsutvecklingen och inriktar oss mer på beslutsfattare och opinionsbildare, säger hon.

Annika Strandhäll pekar på att de olika förbundens tidningar blir kvar. Visions egen tidning fortsätter att komma ut var fjortonde dag.

TCO:s kanslichef Torbjörn Bredin säger att det nu handlar om att växla om till en digital och snabbare produkt. Enligt honom ökar antalet besökare på TCO-tidningens hemsida med 30 procent varje år.

– Vi tror på snabbare och digital publicering och vi hoppas på att bli en viktig digital samlingsplats, säger Torbjörn Bredin.

fakta

TCO-tidningen startade 1946 och har funnits i 67 år. Under 1980-talet var tidningen som störst och kom ut med 35 nummer per år. Därefter har den bantats vid flera tillfällen. Den senaste nedskärningen var för fem år sedan.

Antalet unika besökare på TCO-tidningens hemsida var i november drygt 20 000.

Källa: TCO-tidningen

TCO har 15 medlemsförbund.

Unionen är i särklass störst med nästan hälften av alla TCO-medlemmar. De övriga förbunden är Fackförbundet ST, Farmaciförbundet, Finansförbundet, Facket för försäkring och finans, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Polisförbundet, Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet, Symf – Sveriges yrkesmusikers förbund, Teaterförbundet, Tull-Kust, Vision och Vårdförbundet.