Beloppen borde vara högre och fler regler borde beläggas med sanktionsavgifter. LO och TCO vill skärpa förslaget till nya sanktionsavgifter för arbetsmiljöbrott som Arbetsmiljöverket tagit fram.

Den 1 juli nästa år ska den nya arbetsmiljölagen börja gälla där straff till stor del ersätts med sanktionsavgifter. I stället för att ett brott ska polisanmälas, utredas av åklagare, gå vidare till domstol och dom (vilket sällan sker) ska Arbetsmiljöverket direkt kunna utdöma en sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket vill införa fyra risknivåer efter hur allvarliga brotten är. Inom varje nivå ska företagens storlek avgöra hur höga sanktionsavgifterna blir. I praktiken varierar avgifterna mellan 5 000 kronor, för småföretag med förseelser på risknivå ett, till en miljon för stora företag som bryter mot något på risknivå fyra.

Både LO och TCO anser att beloppen är för låga. TCO skriver i sitt yttrande över förslaget: ”Den lägsta avgiften på 5 000 kr är så låg att det är tveksamt om den fungerar avskräckande och fyller syftet att förebygga överträdelse.”

Sten Gellerstedt, utredare på LO, håller med. LO är också kritiskt till att Arbetsmiljöverket bara placerat två föreskrifter på den högsta risknivån, och att det gäller dykning och rökdykning för gravida.

– Det är sådant som ändå inte förekommer, och det finns därför ingen risk att det högst beloppet på en miljon kommer att användas. Det blir 440 000 kronor, som är taket på risknivån under, som gäller – och det räcker inte.

Både LO och TCO tycker också att fler föreskrifter borde förses med sanktionsavgifter. I dag är 122 regler och 34 föreskrifter direkt straffsanktionerade. Men bara 40 av dem föreslås få sanktionsavgifter, uppger LO, som i sitt remissvar pekar ut flera regler som borde vara med.

Enligt TCO har reformen hastas igenom innan Arbetsmiljöverket hunnit gå igenom och skriva om föreskrifterna så att de kan anpassas till det nya systemet. Det är orsaken till att straffsanktioner upphävs innan de nya sanktionsavgifterna är på plats. TCO skriver att det ”inte är en tillfredsställande hantering av situationen” och efterlyser en konsekvensanalys.

TCO poängterar också att Arbetsmiljöverket behöver vara ute mer och inspektera arbetsplatser om reformen ska få önskad effekt.

”TCO befarar att sanktionsavgifterna annars blir en tandlös skrivbordsprodukt. Med tanke på Arbetsmiljöverkets begränsade resurser för tillsynsverksamheten finns det en risk för att antalet påföljder för föreskriftsöverträdelser även framöver förblir låg”, skriver organisationen, och får medhåll av Sten Gellerstedt.

– Så är det givetvis. Om det inte finns tillräckligt med inspektörer faller hela systemet. Det har vi påpekat länge och många sammanhang och det gäller även detta.