Individgarantier i ett sifferlöst avtal – den minst sagt udda konstruktionen – blev räddningen för det uppsagda löneavtalet inom finanssektorn. Fackets ordförande Ulrika Boëthius är nöjd.

I dag blev Finansförbundet och arbetsgivarna i Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) överens. Oenigheten kring det uppsagda avtalet har präglat hösten. Men en individuell kompensation för den uteblivna eller mycket ringa löneökning som utgått inom flera banker räddade avtalet.

– Det är glädjande att vi genom att införa en garanti nu kan värna om medlemmarnas rätt till löne­ökning, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande i en skriftlig kommentar.

Hon framhåller också att det är ytterst ovanligt att ett sifferlöst avtal (som överlåter hela löneförhandlingen till de lokala parterna) kompletteras på det här sättet. Men det uppsagda avtalet och omförhandlingarna krävde uppfinningsrikedom.

De garanterade löneökningarna som räddade avtalet innebär minst 1 050 kronor i lönepåslag för var och en under perioden 2012 till och med 2014.

Uppgörelsen bekräftar den kritik som framförts från Finansförbundet att flera företag inte levt upp till intentionerna i det sifferlösa löneavtalet. Ett betydande antal medlemmar fick ingen eller mycket begränsade löneökningar under 2012 och 2013.

– Därför har vi nu tillsammans med arbetsgivarna valt att komplettera ett i grunden sifferlöst avtal med en garanti, förklarar Ulrika Boëthius.

Signaturerna på uppgörelsen och de utfärdade individuella garantierna innebär att avtalet mellan Finansförbundet och BAO löper vidare ytterligare ett år.

Vad som händer därefter är emellertid osäkert. Den respit som den nu träffade uppgörelsen innebär ska användas för att gemensamt försöka skapa en så bra modell som möjligt för morgondagens avtal.

– Vi kan vi lugn och ro definiera vilka åtaganden som parterna måste göra för att vårt gemensamma arbete ska bli fortsatt fruktbart, förklarar Ulrika Boëthius i en presskommentar.

Bakom höstens uppsägning av löneavtalet fanns också kritik från Finansförbundets sida när det gällde de begränsade framgångarna för att nå lika lön för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete.

I det nu underskrivna avtalet är Finansförbundet och BAO överens om att ”kvarstående osakliga löneskillnader ska åtgärdas under 2014”.

Läs också: Sifferlöst fiasko på banken

 

FAKTA

Finansförbundet är facket för alla som jobbar på banker och i finanssektorn. Medlemmarna är cirka 30 000. Enligt SCB tjänar bankkassörer i genomsnitt strax under 25 000 kronor.