Den fysiska är bra för det mesta, men den psykosociala arbetsmiljön är betydligt sämre för tjänstemännen, enligt Unionens arbetsmiljöbarometer.

– Det är tråkigt men inte särskilt överraskande. Vi ser att sjukskrivningarna ökar och att det framför allt gäller den psykiska ohälsan, säger Cecilia Fahlberg, förbundsordförande.

Unionen har för åttonde året i rad genomför en arbetsmiljöbarometer där arbetsmiljöombud på olika arbetsplatser deltagit. Årets undersökning, med 2 187 deltagare, visar tydligt att tjänstemännens arbete sliter mer på kroppen än själen. Nästan sju av tio ombud uppger att den fysiska arbetsmiljön är god på deras arbetsplatser. Det samma uppger fyra av tio när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.

– Det finns mycket bristande kunskap när det gäller psykosociala problem. Den fysiska arbetsmiljön är mer konkret och man kan tydligt se och åtgärda problem. Det är inte lika tydligt och enkelt när det gäller den psykosociala, säger Cecilia Fahlberg.

Arbetsmiljöombuden i undersökningen anser att stress och arbetsbelastning är det klart viktigaste arbetsmiljöproblemet. I den tuffa konjunktur som varit de senaste åren har många företag skurit ned på personal och jagat kostnader, och det får konsekvenser, konstaterar Cecilia Fahlberg.

– Resurserna har varit för knappa och det är vanligt med organisationer som blivit för slimmade. I stället för att nyanställa när det behövs använder man den personal som är kvar till bristningsgränsen. Det är det vi ser nu, säger hon.

Enligt uppgifter från SCB jobbar två av tre tjänstemän övertid fortlöpande. Det är också vanligt att tjänstemän är uppkopplade och tillgängliga på kvällarna och ledigheter.

– Hela fenomenet med det gränslösa arbetslivet skapar stress. Det är oerhört få som har en policy för hur och när man ska vara tillgänglig, säger Cecilia Fahlberg.

Hon tycker att frågan måste diskuteras på arbetsplatserna och att chefer bör föregå med gott exempel genom att inte skicka mejl eller ringa till medarbetare i onödan på ledig tid.

De psykosociala arbetsmiljöproblemen har ökat rejält bara det senaste året. Cecilia Fahlberg säger att det nu krävs krafttag för att ta itu med problemen.

En åtgärd som hon och Unionen efterlyser är föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket.

– Föreskrifter är oerhört viktiga. De skulle göra arbetsgivarnas ansvar tydligt.

Det är också viktigt med en fungerande företagshälsovård och att bra systematiskt arbetsmiljöarbete, där även arbetstidsfrågor ingår. På båda de punkterna ger dock arbetsmiljöbarometern en dyster bild.

Andelen arbetsplatser som har tillgång till företagshälsovård är visserligen konstant, men allt färre tjänster köps in. Det är också färre arbetsmiljöombud som säger att det bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplatser i år än tidigare.

Fakta

De tre viktigaste Arbetsmiljöfrågorna

1. Stress och arbetsbelastning

2. Chefs- och ledarskapsfrågor

3. Fysisk arbetsmiljö, lokaler och möbler.

Källa: Unionens arbetsmiljöbarometer 2013