Sex av tio chefer bjuder sina medarbetare på julbord i år. Allra generösast är arbetsgivarna i Småland. Där är siffran nästan åtta av tio, enligt en undersökning som bemanningsföretaget Centric gjort.

I Skåne är julmatsgenerositeten minst: där äter bara 55 procent av arbetsplatserna julbord ihop.

Minst chans att bli bjuden har offentliganställda inom hälso- och sjukvård och social verksamhet. 41 procent av cheferna där räknar med att bjuda sina medarbetare. I andra änden på skalan finns anställda i frivilliga och ideella organisationer i privat sektor. Där är siffran dubbelt så hög, 81 procent.