Justitieombudsmännen får en lönehöjning med 2,91 procent från nyåret. Deras nya lön blir då 106 000 kronor i månaden. Och deras chef får något större ökning och får en ny lön på 112 400 kronor i månaden.

– Det är ungefär den nivå som vi tycker är rimlig. Ökningen är i partiet med andra på marknaden. Och det är ungefär lika mycket som generaldirektörer och liknande fått tidigare i år, säger Mariannes Nivert, ordförande för den nämnd som utsetts av riksdagen för att ta ställning till löner och andra villkor för justitieombudsmännen.

De tre justitieombudsmännen är Lilian Wiklund, Lars Lindström och Cecilia Renfors. Deras chef, chefsjustitieombudsmannen, heter Elisabet Fura.

Justitieombudsmännens uppdrag är att se till att statliga och kommunala myndigheter och anställda på dem sköter sig och följer lagar och andra regler.

De genomför sin tillsyn genom att undersöka klagomål från allmänheten och de gör egna undersökningar och inspektioner.