Lönegapet minskar visserligen i EU, men det går väldigt långsamt. I Sverige har kvinnolobbyn räknat fram att kvinnor kan gå hem klockan 15:51 – för sedan är arbetstiden obetald.

En rapport från EU-kommissionen anser att bristen på praxis från ländernas domstolar är en av de största bovarna i dramat.

Mellan de två senaste åren som EU-kommissionen mätt lönegapet mellan kvinnor och män har det ”minskat” med noll procent. 2011 är det senaste året och då var lönegapet 16,2 procent, enligt en rapport som EU-kommissionen släpper i dag måndag.

Det kan också räknas om till att kvinnor i EU i snitt arbetar 59 dagar utan att få betalt.

En orsak till att det ändå minskar i långsam takt är inte på grund av att kvinnor i EU tjänar mer, utan män tjänar mindre.

Gapet varierar mellan medlemsländerna. Estland har det största med 27,3 procent. Slovenien det minsta med 2,3 procent. Sverige ligger inte direkt i topp med 15,8 procent (2011).

Länder som lyfts fram i rapporten som positiva exempel är Belgien, Frankrike och Österrike. I Belgien blev det 2012 lag på att alla företag ska göra lönekartläggningar vartannat år. I Frankrike måste arbetsgivare sedan 2006 varje år skriva en rapport om jämställdheten på arbetsplatsen, och skicka in den till arbetstagarorganisationer.

Enligt rapporten är ett av de största problemen bristen på praxis från kvinnor som dragit lönediskriminering till domstol. Som Arbetet flera gånger skrivit om är just lönediskriminering väldigt svårt att driva i domstol i Sverige.

Andra brister hos EU-länderna är enligt rapporten: brist på insyn i lönesystem, brist på tydliga riktmärken för lika lön och brist på tydlig information till arbetstagare som drabbas ojämlikhet.