Företaget Strukton rail får böta tre miljoner kronor för olyckan där en anställd blev påkörd av ett tåg och dog. Företaget erkänner sitt fulla ansvar för olyckan. 

Olyckan inträffade den 1 februari 2010 när en 58-årig man och hans kollega rensade bort snö och is från växlarna på spårområdet vid Linghems station utanför Linköping. En 58-åring blev påkörd av ett X2000-tåg som körde in på stationen och han omkom av skadorna.

Åklagaren som utrett olyckan anser att det förekommit flera brister i säkerhetsarbetet och riskbedömningen inför arbetet. Ansvariga inom Strukton rail ska också ha känt till att de utfärdade föreskrifterna för spårarbete inte följdes. Företaget har därför genom oaktsamhet orsakat 58-åringens död, anser åklagaren och kräver en företagsbot på tre miljoner kronor.

Strukton rail erkänner sitt fulla ansvar för olyckan och kommer att betala boten. I ett pressmeddelande skriver företaget att skyddsnivån var för låg när olyckan inträffade, och att man efter olyckan höjt säkerheten rejält.

Numera kräver företaget alltid att spåret stängs av vid snöröjning. Och för en månad sedan införde Trafikverket samma krav för hela branschen.