Omsättningen för Bemanningsföretagens medlemmar ökade med 0,7 procent till 5,1 miljarder kronor under tredje kvartalet i år jämfört med samma period i fjol, enligt en kvartalsrapport från branschförbundet.

För uthyrningsverksamheten var trenden svagt negativ, –0,3 procent under kvartalet. Denna verksamhet står för 91 procent av branschens totala omsättning.

Omsättningen för rekryteringsuppdragen sjönk också, med 15 procent. Samtidigt lyfte omsättningen för så kallade omställningsuppdrag med 52 procent, medan entreprenaduppdragen ökade med 10 procent.

”Det osäkra konjunkturläget innebär att industrikunder minskar sin personalstyrka och utnyttjar möjligheten till omställning samt avvaktar med att anställa vilket gör att rekryteringsuppdragen minskat. Däremot fortsätter de att hyra in personal i samma utsträckning som tidigare”, skriver Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström i en kommentar.